Huis voor democratie en rechtsstaat

Rollenspel Europese besluitvorming: de chocoladerichtlijn

Stel… De Europese Commissie stelt voor dat chocolade niet meer per se van cacaoboter hoeft te worden gemaakt en dat fabrikanten ook andere plantaardige vetten mogen gebruiken. Tsjechië kan prima leven met dit voorstel, maar wil wel iets terug voor zijn voorstem. De Belgen daarentegen geven hun praliné van echte cacaoboter niet zomaar op. Ze vinden het concurrentievervalsing als alles maar chocolade mag heten…

In het rollenspel over de Chocoladerichtlijn kruipen leerlingen in de huid van een vakminister in de Raad van de Europese Unie. Zij moeten met verve hun landsbelangen verdedigen, maar mogen ook de voortgang van het Europese project niet uit het oog verliezen.

Extra dimensie

Om de Europese onderhandelingen nog moeilijker te maken, vergadert tegelijkertijd het Europees Parlement. Daar spelen ook ideologische verschillen een rol. Een wijziging van de chocoladerichtlijn zal cacaoproducerende landen en de cacaoboeren ernstige sociaaleconomische schade toebrengen.  Zullen beide organen uiteindelijk tot een besluit kunnen komen?

Onderhandelen, compromissen sluiten, schipperen tussen nationale en Europese belangen én rekening houden met ideologische verschillen in het Europees Parlement… Door over de regelgeving rondom chocola te onderhandelen ervaren leerlingen dat het niet eenvoudig is om in de Europese Unie tot besluiten te komen, maar wel spannend. Én culinair!

Ook dit spel in uw klas doen?

De rollenspelen worden georganiseerd door ProDemos en aangeboden in heel Nederland. U kunt de rollenspelen aanvragen via ons reserveringssysteem. Gelieve het rollenspel minstens een maand van tevoren te boeken.

Voor vragen t.a.v. de planning kunt u mailen naar gastles@prodemos.nl.

Dit simulatiespel is ontwikkeld door de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland. Het spel is geschikt voor mbo-4, havo, vwo en hbo.

Download de handleiding

Op de website van de Europese Commissie kunt u de docentenhandleiding en andere benodigdheden downloaden om het rollenspel zelf te begeleiden.

Aanbeveling van docent:

“Het simulatiespel van onderhandelingen over de chocoladerichtlijn van de Europese Commissie is uitermate interessant. Het geeft inzicht in de verhoudingen tussen de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie en tussen landen onderling, maar ook inzicht in de belangenafwegingen van de afzonderlijke landen/ministers. Ik vind het ook een goed spel om te leren onderhandelen in het algemeen, compromissen te sluiten of consensus te bereiken.”

Frauke de Kort, docent Maatschappijleer

Voorwaarden

Hier leest u de praktische informatie en de voorwaarden. Praktische informatie De gastlessen en rollenspelen kunnen plaatsvinden in heel Nederland. De gastles duurt 60 tot 90 minuten. Het rollenspel over de chocoladerichtlijn duurt 90-120 minuten. Het programma is geschikt voor minimaal 10 en maximaal 30 aanwezigen. Gelieve de gastles /...

Lees meer »