Huis voor democratie en rechtsstaat

Vereniging van Griffiers

Een witte man met een kaal hoofd en een geel overhoofd praat. Rechtsonder staat op een groen vlak in witte letters 'De rol van griffiers bij inwonersparticipatie in het lokaal bestuur'. Bovenaan in de foto staat in witte letters 'ProDemos'.

In 2020 heeft ProDemos onderzoek gedaan voor de Vereniging van Griffiers. De VvG constateerden een veranderende rol van de griffie. Daarin zagen ze vooral een maatschappelijke functie van de griffiers en hun rol bij inwoners- en burgerparticipatie. De VvG wilden daarom laten onderzoeken wat de opvattingen zijn van griffiers over inwonersparticipatie en burgerparticipatie, welke rol ze daar zelf bij konden spelen en ook wat griffiers nodig hebben om deze rol goed uit te kunnen voeren.  

Het rapport dat ProDemos schreef is gepresenteerd bij het landelijke Jaarcongres van de Griffiers en bracht daar een interessante discussie teweeg. Daarom is hierna besloten om aan de hand van het rapport diverse seminars te organiseren door heel het land om te praten over de nieuwe rol van griffiers, welke maatschappelijke functie ze kunnen uitoefenen, welke obstakels ze tegenkwamen en hoe deze opgelost konden worden. 

Lees hier het volledige onderzoek