Huis voor democratie en rechtsstaat

Eigen onderzoek

Een groep meiden buigt zich over een tafel met daarop een opdracht tijdens een MBO-gastles van ProDemos. Er wordt hard gelachen.

ProDemos voert regelmatig zelfstandig onderzoek uit naar een aantal thema’s.

  • Burgerparticipatie
  • Diversiteit in de politiek
  • Nederlandse Europarlementariërs

Effectiviteit van onze programma’s

Om te weten of de programma’s van ProDemos werkelijk bijdragen aan de doelstellingen die we ermee hebben, laten we onderzoek doen naar de effectiviteit van onze programma’s.

Onderzoek naar First Time Voters

Daphne Cornelisse heeft in opdracht van ProDemos onderzoek verricht naar First Time Voters. Het onderzoek richt zich op de motivatie van de groep 18- tot 25-jarigen om te gaan stemmen: wat moeten we doen om hen ertoe te bewegen om op 21 maart naar de stembus te gaan?

Op basis van dit onderzoek heeft Daphne 6 animatiefilmpjes gemaakt, o.a. over de gemeentepolitiek, hoe je moet stemmen en waarom je zou moeten gaan stemmen. De filmpjes zijn te vinden op ons YouTubekanaal.

Burgerparticipatie

De politiek ziet graag dat inwoners van Nederland meedenken over het beleid, zowel op lokaal als nationaal niveau. ProDemos onderzoekt het functioneren en de aard van burgerparticipatie vanuit verschillende invalshoeken:

Diversiteit in de politiek

Steevast onderzoekt ProDemos na de verkiezingen het aantal vrouwen en het aantal allochtonen in de gekozen vertegenwoordigingsvorm. Dit levert iedere keer weer interessante gegevens op.

Zo blijkt dat er na de gemeenteraadsverkiezingen in maart meer vrouwen in de gemeenteraad gekozen dan na de verkiezingen in 2010. 28,3% van de raadsleden is vrouw, een stijging van ruim 2% ten opzichte van 2010. In vergelijking met 1994 is de stijging zelfs 6%. Er zijn dus steeds meer vrouwen actief in de lokale politiek.

De onderzoeksrapporten zijn hieronder te downloaden:

Nederlandse Europarlementariërs

Europa lijkt soms een bestuurslaag die ver buiten het zicht opereert, maar ProDemos doet ook onderzoek naar de Nederlandse vertegenwoordigers in het Europese Parlement. Hoe stemmen de Nederlandse Europarlementariërs, hoe selecteren zij hun kandidaten en aan welke eisen moet een lijsttrekker voldoen? Hieronder vindt u een overzicht van de onderzoeken uit het verleden.