Huis voor democratie en rechtsstaat

100 jaar kiesrecht – onderzoek uw lokale geschiedenis!

010003002673.tif, 03-09-2002, 11:09, 8C, 3660x2900 (0+1059), 100%, AMS_REP_1887, 1/120 s, R72.8, G57.8, B64.4
Honderd jaar geleden werd met de invoering van het algemeen kiesrecht een grote stap gezet in de ontwikkeling van ons democratische bestel.

In 2019 is het honderd jaar geleden dat vrouwen het actief kiesrecht kregen en voortaan hun stem mochten uitbrengen bij verkiezingen. In 1917 hadden mannen al het actief kiesrecht verworven. Daarmee was het algemeen kiesrecht in Nederland een feit. ProDemos grijpt de viering van honderd jaar kiesrecht aan om stil te staan bij het belang van deze democratische verworvenheid. Daarom wil ProDemos gemeenten stimuleren om aandacht te schenken aan de plaatselijke historie omtrent de invoering van het algemeen kiesrecht.

De strijd voor het kiesrecht in uw gemeente

De invoering van het algemeen kiesrecht heeft niet alleen invloed gehad op nationaal niveau, maar ook op lokaal niveau: de samenstelling van de gemeenteraden veranderde aanzienlijk en het had direct en indirect invloed op het beleid van gemeenten.

Elke gemeente kent haar eigen kiesrechtverhalen – verhalen die vaak nog niet eerder zijn opgeschreven. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de manier waarop plaatselijke organisaties waren betrokken bij de kiesrechtstrijd
  • de rol die vrouwen gingen spelen in de lokale politiek vanaf het moment dat zij verkozen konden worden
  • de lokale partijvorming en de regionale manifestatie van landelijke partijen
  • de manier waarop partijen campagne begonnen te voeren
  • het algemene verloop van de eerste verkiezingen met algemeen kiesrecht
  • de invloed van het nieuwe kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging op de lokale politiek

Handreiking voor onderzoek

1919 Schoolplaat VrouwenkiesrechtProDemos hoopt dat gemeenten belangstelling hebben voor lokaal onderzoek naar deze bijzondere periode en dat zij werk willen gaan maken van bijvoorbeeld een tentoonstelling, een wandeling of een lezingencyclus.

Ter ondersteuning stelt ProDemos twee documenten beschikbaar:

Het landelijke kader

ProDemos biedt hierbij een kader en heeft een format voor een tentoonstelling gemaakt, met tekst en beeld over de weg naar het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen op landelijk niveau. Het materiaal is ontwikkeld voor presentatie op panelen, waarvan gebruikers zelf de vormgeving en grootte kunnen bepalen. Gemeenten, historische verenigingen en organisaties kunnen het materiaal gratis gebruiken. Om het gebruik van een eigen huisstijl mogelijk te maken, worden de tekst en de beelden niet in kant-en-klare vorm aangeboden. Men moet er zelf nog even mee aan de slag. Alvorens over te gaan tot het downloaden van het materiaal, kunt u hier een PDF van de tekst bekijken. Indien u over het materiaal wilt beschikken, stuurt u dan een mail aan h.ramkema@prodemos.nl

Interesse?

Voor nadere informatie over de kiesrechtviering kunt u contact opnemen met Harm Ramkema.

Coronamelding

Ons bezoekerscentrum en Fort de Bilt zijn open, en we voeren programma's uit in het land voor vmbo en havo/vwo.
Bekijk het laatste coronanieuws