Huis voor democratie en rechtsstaat

Links

Meer informatie over de provincie kunt u onder andere vinden via onderstaande links:
(de links openen in een nieuw venster)

Bestuur

 • Interprovinciaal overleg (IPO)
  Het Interprovinciaal overleg is de vereniging van de 12 provincies. Het IPO behartigt de balangen van de provincies in Den Haag en Brussel.
 • Waar staat je provincie
  Deze website is bedoeld voor de leden van Provinciale Staten in onze twaalf provincies. Ook voor andere geïnteresseerden in feiten, trends en ontwikkelingen van het openbaar bestuur bevat deze website interessant vergelijkingsmateriaal. De site is gepubliceerd om bij te dragen aan de openheid en transparantie van de provinciale overheden. De aangeboden informatie biedt de mogelijkheid om provincies onderling te vergelijken en om trends waar te nemen.
 • Huis van de Nederlandse Provincies (HNP)
  De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in Brussel is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen.

Lokaal bestuur algemeen

 • DecentraalBestuur.nl
  De Stichting DecentraalBestuur.nl stelt zich tot doel inhoudelijk relevante informatie over het decentraal bestuur te verzamelen, te ontsluiten en te presenteren.
 • The Hague Academy for Local Governance
  The Hague Academy for Local Governance organises practice-oriented training courses and knowledge exchange activities for people involved in local governance.
 • Council of European Municipalities (CERM)
  CEMR works to promote a united Europe that is based on local and regional self government and democracy.
 • Europa Decentraal
  Het doel van Europa decentraal is de kennis en expertise over Europees recht en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden te vergroten. Daarnaast wil Europa decentraal uitgroeien tot eerste aanspreekpunt voor decentrale overheden bij vragen over Europese kwesties.
 • European Local Democracy Week
  “European Local Democracy Week” (ELDW) is an annual European event where local authorities from all the 47 member states of the Council of Europe organise public events to meet and engage with their citizens on issues of current interest. The aim is to promote and foster democratic participation at a local level.

Tip: Kompas2020

Youtube-filmpje van kompas2020Beter begrijpen wat de provincie allemaal doet? Op Kompas2020 (van het IPO) zijn allerlei praktijkvoorbeelden te vinden. Goede voorbereiding op de verkiezingen!