Huis voor democratie en rechtsstaat

Onze brochures en werkvormen

ProDemos biedt verschillende gratis informatieve brochures over bijvoorbeeld de werking van de Europese Unie of het Europees Unierecht. Download de brochures op deze pagina.

Wie bestuurt de Europese Unie?

De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen hebben zich nog niet zo lang geleden aangesloten bij de EU. Wat doet de Europese Unie? Waarvoor is ze opgericht? En hoe...

Lees meer »

Wat is Europees Unierecht?

Burgers die zich in Nederland bevinden, moeten zich aan de Nederlandse wetten en regels houden. Deze wetten en regels worden opgesteld door de Nederlandse wetgever en noemen we de Nederlandse rechtsorde. Nederland is een van de lidstaten van de Europese Unie (EU). De EU stelt ook wetten en regels op....

Lees meer »

Bruggenbouwers in Europa

Van januari tot en met juni 2016 vervult Nederland opnieuw het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Het voorzitterschap houdt concreet in dat Nederland de vergaderingen van de Raad van Ministers voorzit en het voortouw neemt bij onderhandelingen over nieuwe Europese regelgeving. Nederland heeft een aantal prioriteiten opgesteld,...

Lees meer »