Huis voor democratie en rechtsstaat

Informatie over Europa

De website van ProDemos bevat veel informatie over de Europese Unie. Wat doet de EU en hoe is zij georganiseerd? Hoe vinden de Europese verkiezingen plaats en welke partijen zitten er in het Europees Parlement? Ook staat hier een kort overzicht van de geschiedenis van de EU en vindt u een overzicht van links voor nog meer informatie. Daarnaast hebben wij informatie over het bezoeken van de Europese instellingen.

Nog meer en objectieve informatie geeft Europa Nu. Daar kun je je ook abonneren op hun wekelijkse nieuwsbrief.

Wil je ergens in Europa naar school, studeren, stagelopen, vrijwilligerswerk doen? Op de portaalsite Heel Europa vind je daarover informatie. Eurodesk is het startpunt naar informatie over school en studie, stages, uitwisselingen, vrijwilligerswerk en (vakantie)werk, wonen en reizen in Europa. Eurodesk geeft daarnaast informatie over subsidies voor Europese projecten en over jeugdbeleid in Europa. Verder staan op de Europese Jongeren Site een aantal websites die je kunnen helpen bij de keuze van een land, universiteit, programma en eventuele studiebeurs.

Als Nederlandse leraar of student kun je ervaringen en vaardigheden opdoen in het buitenland via het Europese subsidieprogramma Erasmus+. Denk aan een opleiding volgen, lesgeven, vrijwilligerswerk etc. Erasmus+ is hèt EU-programma voor Onderwijs, Jeugd en Sport. Meer hierover weten? Neem contact op met het nationale aanspreekpunt in Nederland, Nationaal Agentschap Erasmus+. Bekijk ook de Facebookpagina Erasmus+.

Hoe krijg ik in een ander EU-land een verblijfsvergunning? Welke regels gelden er voor roamingtarieven? Welke rechten heb ik als mijn vlucht geannuleerd wordt? Welke EU-subsidies kan mijn organisatie aanvragen? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u via de contactgegevens op de algemene website van Europe Direct.