Huis voor democratie en rechtsstaat

Staatssteun

De Europese Commissie heeft verschillende regelingen en wijzigingen aangenomen om de lidstaten in staat te stellen staatssteun te verlenen aan bedrijven die het moeilijk hebben in tijden van corona. Een overzicht van maatregelen vind je op deze pagina.


Nederlandse regelingen

De Commissie heeft twee Nederlandse regelingen voor staatssteun goedgekeurd. Een regeling van €650 miljoen steunt bedrijven in de sierteelt, tuinbouw en aardappelsector doormiddel van een vergoeding voor verloren inkomsten of extra kosten die zij hebben moeten maken als gevolg van de ineenstorting van de vraag naar hun producten. De tweede goedgekeurde regeling gaat om een toekenning van een compensatie van €52,5 miljoen aan de Hemweg kolencentrale voor de verplichte vervroegde sluiting van de installatie.

De Commissie heeft ook een Nederlandse garantieregeling goedgekeurd om de kredietverzekeringsmarkt te ondersteunen tijdens de uitbraak van het coronavirus. Kredietverzekering beschermt bedrijven die goederen en diensten leveren tegen het risico dat hun klanten niet betalen. Door de economische impact van de uitbraak van het coronavirus is het risico dat verzekeraars niet bereid zijn een kredietverzekering af te sluiten groter geworden. De Nederlandse regeling zorgt ervoor dat kredietverzekering voor alle bedrijven beschikbaar blijft.


Ondersteuning door lidstaten

Naast deze goedgekeurde regelingen rondom staatssteun heeft de Commissie een tweede wijziging aangenomen om de lidstaten in staat te stellen hun economie te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De tweede wijziging is een aanvulling op de soorten maatregelen die al onder het tijdelijke steunkader en de bestaande staatssteunregels vallen. Er worden criteria vastgesteld op basis waarvan de lidstaten bedrijven in nood herkapitalisaties en achtergestelde schuld kunnen verschaffen, zonder dat het gelijke speelveld in de EU in het gedrang komt.