Huis voor democratie en rechtsstaat

Op vakantie

Wat doet de Commissie om de toeristische sector te beschermen en om jouw vakantie in de toekomst mede mogelijk te maken? Dat lees je op deze informatiepagina. Verdiepende informatie kun je vinden in de bijgevoegde links bij elke maatregel of aanbeveling.


Re-Open EU

Nu de grenzen geleidelijk weer open gaan, heeft de Commissie op 15 juni de Re-open EU website en app gelanceerd voor mensen die binnen Europa op reis gaan. Met dit nieuwe platform ondersteunt de Commissie een veilige hervatting van reizen en toerisme in de EU.

Gebruikers kunnen via een interactieve kaart landenspecifieke informatie, updates en advies over elk van de EU-lidstaten raadplegen. Hierbij gaat het om informatie over de grenzen, de beschikbare vervoersmogelijkheden en toeristische diensten in de lidstaten. Daarnaast is op het platform per land informatie te vinden over reisbeperkingen en de geldende maatregelen op het gebied van volksgezondheid en veiligheid, evenals andere nuttige informatie over het toeristisch aanbod van de EU en elk van de lidstaten.


Een pakket voor de toerismesector

Op 13 mei heeft de Commissie een pakket richtlijnen en aanbevelingen voor de toerismesector gepresenteerd om de lidstaten te helpen de reisbeperkingen geleidelijk op te heffen. Daarnaast is het pakket erop gericht om toeristische bedrijven te helpen om weer onder voorwaarden met betrekking tot gezondheidsmaatregelen open te kunnen na de lock-down. De richtlijnen zijn bedoeld om mensen de kans te geven uit te rusten, te ontspannen en frisse lucht op te snuiven, zodra de gezondheidssituatie dat toelaat. Het pakket is ook bedoeld om de toeristische sector in de EU te helpen herstellen van de pandemie in 2020 en daarna steun te verlenen aan bedrijven en ervoor te zorgen dat Europa de belangrijkste bestemming voor bezoekers blijft.

Lees hier een meer gedetailleerde uitwerking over het pakket van de Commissie.


Vrij verkeer van personen

Om het herstel van vrij verkeer van personen mogelijk te maken, wat cruciaal is voor het toerisme, bevat het pakket een gemeenschappelijke aanpak. Naarmate de verspreiding van het coronavirus ingeperkt wordt, moeten algemene beperkingen overgaan in gerichte beperkingen. Mocht de situatie in lidstaten dit niet toelaten, dan stelt de Commissie een gefaseerde en gecoördineerde aanpak voor die begint met de opheffing van de beperkingen tussen gebieden of lidstaten die in een vergelijkbare fase zitten. De aanpak moet ook flexibel zijn, met de mogelijkheid om bepaalde maatregelen opnieuw in te voeren als de situatie verandert. Bij het opheffen van maatregelen is het beginsel van niet- discriminatie van bijzonder belang om alle EU-burgers dezelfde mogelijkheden te geven.

Bij behoefte aan verdieping kun je terecht bij deze officiële mededeling van de Commissie.


Reisvouchers of terugbetaling in geld?

Het pakket van de Commissie bevat ook een aanbeveling om van reisvouchers een voor de consument aantrekkelijk alternatief te maken voor terugbetaling in geld. Volgens de EU-regels hebben reizigers het recht te kiezen tussen vouchers of terugbetaling in geld voor geannuleerde vervoerstickets of pakketreizen. De aanbeveling van de Commissie bevestigt dit recht, maar heeft als doel om de vouchers een geschikt en aantrekkelijk alternatief te laten zijn voor restitutie. De vrijwillige vouchers moeten worden beschermd tegen een mogelijke faillissement van de uitgever, mogen maximaal 12 maanden geldig zijn en als zij niet worden gebruikt, moeten zij na maximaal één jaar na afgifte kunnen worden terugbetaald. Zij moeten ook op een andere reiziger overdraagbaar zijn.

In dit document van de Commissie kun je meer informatie lezen over hun aanbeveling.


Corona apps in de EU

Verschillende Europese lidstaten zijn bezig met het ontwikkelen van contacttraceringsapps in de strijd tegen het coronavirus. Om ervoor te zorgen dat alle verschillende contacttraceringsapps kunnen samenwerken en functioneren binnen de verschillende lidstaten hebben de lidstaten, ondersteund door de Commissie, overeenstemming bereikt over richtlijnen. Hierdoor kunnen burgers worden gewaarschuwd voor een mogelijke infectie met het coronavirus wanneer zij in de EU reizen, ongeacht waar ze zicht bevinden en welke app ze gebruiken. Wel blijven de apps gebonden aan een aantal voorwaarden, zoals beschreven in de toolbox gepresenteerd op 16 april en aan de richtlijnen van de Commissie voor gegevensbescherming.