Huis voor democratie en rechtsstaat

Landspecifieke Aanbevelingen

Europese vlag sterren Schuman lezing

De Commissie heeft op 20 mei landspecifieke aanbevelingen voorgesteld waarin aan alle lidstaten richtlijnen voor het economisch beleid worden gegeven. De aanbevelingen zijn opgebouwd rond twee doelstellingen en houden rekening met de huidige coronapandemie:

1) Het op korte termijn beperken van de ernstige sociaaleconomische gevolgen van de pandemie.

2) Het op korte tot middellange termijn realiseren van duurzame en inclusieve groei ten gunste van de groene transitie en de digitale transformatie.


De aanbevelingsvoorstellen van de Commissie aan Nederland richten zich op de aanpak van structurele problemen in de gezondheidszorg die ook in de huidige coronacrisis naar voren zijn gekomen, waaronder het tekort aan verpleegkundigen en huisartsen.

Het rapport wijst ook op de lastige positie van flexwerkers en ZZP’ers, die onvoldoende verzekerd zijn tegen ziekte en werkloosheid, en onvoldoende pensioenrechten opbouwen. Om economisch herstel te bevorderen, wijzen de aanbevelingsvoorstellen op het belang om rijpe publieke investeringsprojecten eerder te starten en om particuliere investeringen te promoten. De focus van de investeringen zou zich moeten richten op de groene en digitale transitie.

Ook beveelt de Commissie Nederland aan om de kenmerken van het belastingstelsel volledig aan te pakken die agressieve belastingplanning vergemakkelijken en zorgen voor effectief toezicht op en handhaving van het anti-witwaskader.

Deze voorstellen worden nu ter beslissing voorgelegd aan de Europese Raad van Ministers.