Huis voor democratie en rechtsstaat

Herstelplan EU

Europa Café kaart van Europa in wolken

Sinds het begin van de pandemie hebben de EU en de lidstaten maatregelen getroffen om levens en inkomens te beschermen. Met een eerste pakket maatregelen werd onmiddellijk ruim 540 miljard euro ter beschikking gesteld voor steun aan werknemers, ondernemingen en de economie van de lidstaten. Op 28 mei heeft de Commissie een nieuw herstelinstrument voorgesteld: “Next Generation EU”. Dit herstelplan voor Europa heeft als doel de economie aan te zwengelen en Europa er weer bovenop te helpen. Om dit te bereiken en de fundamenten te leggen voor een duurzaam en welvarend herstel stelt de Commissie voor het volledige potentieel van de EU-begroting te benutten. In dat kader heeft de Commissie ook op 28 mei een voorstel gepresenteerd voor een vernieuwde solide en moderne EU-begroting (Meerjarig Financieel Kader – MFK) voor de jaren 2021-2027.

Het herstelplan zal het Europese budget tijdelijk een boost geven met nieuwe financiering via de kapitaalmarkt, en niet via verhoogde nationale contributies. De Commissie stelt voor om het geld dat wordt opgehaald voor het herstelplan van de EU te investeren in drie pijlers:

  1. Ondersteuning van de lidstaten bij het herstel om sterker uit de crisis te komen

De ondersteuning van lidstaten bestaat uit een drietal programma’s. Ten eerste een initiatief van 560 miljard euro (Recovery and Resilience Facility) om de noodzakelijke structurele hervormingen voorgesteld door de lidstaten te ondersteunen. Ten tweede een aanvulling op het cohesiebeleid om de sociaaleconomische gevolgen van de crisis op te vangen (REACT-EU), en ten derde een voorstel om het Just Transition Fund te versterken om de lidstaten te helpen de overgang naar klimaatneutraliteit te versnellen. 

  1. De economie op gang helpen en particuliere investeringen stimuleren

Een nieuw instrument voor solvabiliteitssteun zal particuliere middelen mobiliseren om via Europese garanties dringend steun te verlenen aan levensvatbare Europese bedrijven in de sectoren, regio’s en landen die het zwaarst getroffen zijn. Daarnaast zal InvestEU opgewaardeerd worden en wordt een nieuwe strategische investeringsfaciliteitingebouwd om industriële investeringen te genereren. 

  1. Leren van de lessen van de crisis en het aanpakken van de strategische uitdagingen van de EU

De Commissie stelt een nieuw programma (EU4Health) voor om de gezondheidsbescherming te versterken en voor te bereiden op toekomstige gezondheidscrisis. Daarnaast stelt de Commissie een versterking voor van het mechanisme voor civiele bescherming(RescEU) om de Unie voor te bereiden op en beter te reageren op toekomstige crises. Ook stelt ze voor om het Europees Onderzoek en Ontwikkelingsprogramma (Horizon Europe) te versterken om vitaal onderzoek op het gebied van gezondheid, veerkracht en de groene en digitale overgang te financieren.1