Huis voor democratie en rechtsstaat

Onderzoek naar vaccins

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat acht grootschalige onderzoeksprojecten, gericht op de ontwikkeling van behandelingen en diagnostiek van het coronavirus, zijn geselecteerd. Onder de geselecteerde onderzoeksprojecten bevindt zich een project van het UMC Utrecht dat zich richt op diagnostiek. 

Alle projecten worden deels gefinancierd vanuit Horizon 2020, EU’s grootse innovatie en onderzoeksprogramma, en in samenwerking met de private sector.


Europese strategie voor vaccins

Op 17 juni heeft de Commissie een Europese strategie voor vaccin gepresenteerd om de ontwikkeling, productie en toepassing van COVID-19-vaccins te versnellen. Met als doel de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van vaccins te waarborgen. De EU-strategie is gebaseerd op twee pijlers:

  1. De productie van vaccins in de EU en voldoende voorraden voor alle lidstaten verzekeren door middel van aankoopovereenkomsten via het instrument voor noodhulp.
  2. Het regelgevingskader van de EU waar nodig aan te passen aan de huidige urgentie om de ontwikkeling, goedkeuring en beschikbaarheid van de vaccins te versnellen zonder verlies van kwaliteit, werkzaamheid of veiligheid.