Huis voor democratie en rechtsstaat

Biodiversiteit

Op 20 mei heeft de Commissie een brede nieuwe biodiversiteitsstrategie en een ‘van boer tot bord’- strategie gepresenteerd. De twee strategieën hebben het doel elkaar te versterken.

De strategieën zijn overeenkomstig met de Europese Green Deal en de Commissie stelt hiermee ambitieuze EU-acties en verbintenissen voor met twee doelstellingen:

1) het verlies aan biodiversiteit in Europa en wereldwijd tegengaan

2) de transitie naar een duurzame, veilige en toegankelijke Europese voedselwaardeketen zeker stellen.

De COVID-19-crisis heeft volgens de EU aangetoond hoe kwetsbaar het toenemende verlies aan biodiversiteit ons maakt en hoe cruciaal een goed functionerend voedselsysteem is voor onze samenleving. De EU ziet de biodiversiteitsstrategie dus ook als een centraal element in het EU herstelplan. Voor een goed herstel ziet de EU het noodzakelijk dat minstens 30% van het Europese landoppervlak en zeegebied beschermd wordt door de EU. Dat is een toename van 4% op het land en 19% op zee ten opzichte van eerder.

Lees hier meer over beide strategieën van de Commissie.


Naast de voorgestelde maatregelen nodigt de EU iedereen uit om deel te nemen aan de openbare raadplegingen in het kader van de Green Deal, over het Europees Klimaatpact, het Klimaatdoelstellingsplan 2030 en Aanpassing aan de klimaatverandering. Het doel is om alle delen van de samenleving bij de klimaatactie te betrekken en jouw mening wordt dus zeer op prijs gesteld.

Jouw inzichten, visies en voorstellen kun je tot 17 juni via de bijgevoegde links insturen.