Huis voor democratie en rechtsstaat

Europe Direct Informatiecentrum Den Haag

EDIC Den Haag gestopt

Per 1 mei 2021 is EDIC Den Haag opgehouden te bestaan. De informatie op deze pagina’s zal hier nog wel enige tijd beschikbaar blijven.
Hier vind je de lijst met Nederlandse vestigingen van Europe Direct Informatiepunten. Daarnaast zijn in Den Haag de Nederlandse vertegenwoordigingen van de Europese Commissie en het Europees Parlement gevestigd, te weten het bureau van de Europese Commissie in Nederland en het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland.

Wij bedanken iedereen die interesse had voor onze activiteiten en met wie wij hebben samengewerkt!


Het Huis van de Europese geschiedenis

Zolang de coronapandemie velen van ons nog steeds verhindert om musea en andere culturele plaatsen te bezoeken, opent het Huis van de Europese geschiedenis zijn virtuele deuren en biedt het een groot aantal online-leermiddelen aan.
Dit museum in Brussel biedt leerkrachten en leerlingen een reeks klasactiviteiten rond thema’s als migratie, identiteit en mensenrechten.

De werkbladen van het lespakket volgen de verhaallijn van de permanente tentoonstelling van het Huis van de Europese geschiedenis. U krijgt de gelegenheid in de klas, thuis of in een ander onderwijskader kennis te maken met enkele belangrijke thema’s, die nu, in de huidige tijd, nog net zo belangrijk zijn als voor Europeanen in het verleden.


In hoeverre is Europa al verankerd in uw organisatie?

Bent u op zoek naar manieren om de processen binnen uw organisatie met betrekking tot Europa beter te stroomlijnen? Of wilt u uw Europese ambities omzetten in concrete plannen en bent u benieuwd of u daarvoor de juiste EU-vaardigheden in huis heeft? De EU-Impactscan meet in hoeverre uw organisatie is aangesloten op Europa – van wetgeving en beleidsprocessen tot Europese financiering en public affairs. Deelname helpt u kansen maximaal te benutten!

Lees verder

Meer informatie


Europa in de palm van je hand, waar je ook bent

Met de Citizens’ App ontdek je wie wat doet in de Europese Unie en welke impact dat heeft op je dagelijkse leven. Europa in de palm van je hand, waar je ook bent!

Meer informatie


Wat is het Europa Direct Informatie Centrum?

Het Europa Direct Informatie Centrum (EDIC) is de entree tot de Europese Unie voor inwoners van de regio. Het EDIC verstrekt algemene EU-informatie, verwijst bezoekers zo nodig door en organiseert debatten en bijeenkomsten die het Europees bewustzijn verhogen, het debat over de EU bevorderen en actief Europees burgerschap stimuleren. EDICs...

Lees meer »

Activiteiten EDIC Den Haag

Het EDIC Den Haag organiseerde tot 1 mei 2021 debatten en bijeenkomsten die het Europees bewustzijn verhogen, het debat over de EU bevorderen en actief Europees burgerschap stimuleren.

Lees meer »

Europese coronamaatregelen op een rijtje

Op deze pagina staan enkele belangrijke coronamaatregelen die de Europese Commissie heeft uitgevoerd om de corona uitbraak te controleren en te bestrijden. De maatregelen komen uit de periode van 11 t/m 20 mei 2020. Herstelplan EU Op 28 mei heeft de Commissie een nieuw herstelinstrument voorgesteld: “Next Generation EU”. Dit herstelplan...

Lees meer »

Gratis te leen: Europese Verhalenkoffer

Wilt u een les geven over de Europese Unie? Leen dan de Europese Verhalenkoffer bij ProDemos. De koffer zit vol spannende (voorlees)verhalen met opdrachten en bijbehorende voorwerpen voor leerlingen van groep 5 t/m 8 van de basisschool. De voorwerpen in de koffer zijn de verhalenvertellers. Acteurs hebben de stemmen ingesproken...

Lees meer »

Onze brochures en werkvormen

ProDemos biedt verschillende gratis informatieve brochures over bijvoorbeeld de werking van de Europese Unie of het Europees Unierecht. Download de brochures op deze pagina.

Lees meer »

Informatie over Europa

De website van ProDemos bevat veel informatie over de Europese Unie. Wat doet de EU en hoe is zij georganiseerd? Hoe vinden de Europese verkiezingen plaats en welke partijen zitten er in het Europees Parlement? Ook staat hier een kort overzicht van de geschiedenis van de EU en vindt u een...

Lees meer »