Huis voor democratie en rechtsstaat

Democratie in Debat – het verhaal achter het nieuws

Democratie in Debat was een debatreeks over de politieke actualiteit. Democratie in Debat was een samenwerkingsverband van ProDemos, Filmhuis Den Haag, het Montesquieu Instituut en Internationaal Perscentrum Nieuwspoort.

Elke maand organiseerden we  een Actualiteitendebat, Film & Debat en een Politiek Café, meestal naar aanleiding van actuele gebeurtenissen of interessante thema’s. Deze activiteiten vonden allemaal plaats in Den Haag.

Democratie in debat banner

De onderwerpen waren divers: van formatieles van oud-informateurs tot discussies over het nut van de Eerste Kamer en van de aanpak van de vluchtelingenproblematiek in Europa tot hoe we omgaan met onze koloniale geschiedenis. Onze panels bestonden meestal uit wetenschappers, journalisten en politici. Zij belichtten het onderwerp ieder vanuit hun eigen invalshoek. Vaak leidde dit tot nieuwe inzichten bij zowel de panelleden als het publiek.

Politiek Café – Voor kroegtijgers met inhoud

Wetenschappers, journalisten en politici gingen met het publiek in gesprek over de actuele politiek. Onder het genot van een drankje luisterde het publiek naar de politieke analyses en colleges van experts, deden ze mee met de politieke quiz of stelden vragen aan de sprekers.

Actualiteitendebat – Kijkje achter de politieke schermen

Wetenschappers, politici en journalisten gingen met elkaar in debat over actuele, veelbesproken en soms controversiële onderwerpen. Na een inleiding van de wetenschapper gingen de panelleden in discussie en kon het publiek vragen stellen. De debatten werden geleid door een van de vaste moderatoren.ilms en documentaires die ingingen op politiek, geschiedenis en samenleving werden getoond aan een breed publiek. Achteraf werd nagepraat met deskundigen en filmmakers. Verschillende invalshoeken stelden het onderwerp in een breder perspectief.

Film & Debat – Politieke verdieping voor filmliefhebbers

Films en documentaires die ingingen op politiek, geschiedenis en samenleving werden getoond aan een breed publiek. Achteraf werd nagepraat met deskundigen en filmmakers. Verschillende invalshoeken stelden het onderwerp in een breder perspectief.