Huis voor democratie en rechtsstaat

Online toolbox Politiek Actief

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. De cursus is ook zeer geschikt voor inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming.

Online toolbox

Al meer dan 100 gemeenten hebben de cursus georganiseerd voor hun inwoners. ProDemos was daarbij telkens verantwoordelijk voor de uitvoering. ProDemos stelt deze cursus ook gratis beschikbaar in de vorm van een digitale toolbox, zodat gemeenten, verenigingen en stichtingen die dat willen, de cursus zelf kunnen geven.

De toolbox bestaat uit een verzameling digitale bestanden: presentaties, filmpjes, posters en standaardvoorbeelden, etc. vergezeld van handleidingen om de  verschillende cursussen te geven.

Kijk voor meer informatie op https://politiekactief.prodemos.nl