Huis voor democratie en rechtsstaat

Cursus Politiek Actief (in de gemeente)

Selectie posters Politiek Actief 2019

Wilt u uw algemene kennis over de lokale democratie vergroten? Wilt u weten hoe de lokale politiek werkt en hoe u invloed kunt hebben op de besluitvorming? Of heeft u plannen om u bij volgende verkiezingen verkiesbaar te stellen als gemeenteraadslid? Dan is de cursus Politiek Actief iets voor u.

De cursus Politiek Actief combineert de theorie over het politieke stelsel met lessen uit de praktijk. Tijdens de cursus maakt u onder meer kennis met ervaren politici, en met behulp van de training ‘Debatteren’ werkt u aan uw debatvaardigheden.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Iedereen met interesse in de lokale politiek is van harte welkom om mee te doen. De cursus Politiek Actief is een oriënterende cursus die vragen beantwoordt als ‘Hoe werkt de gemeente? Wat zijn de taken van een gemeenteraad? Hoe kan je als burger de besluitvorming effectief beïnvloeden? Is het werk van een gemeenteraadslid iets voor mij?’

Cursusopzet

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van 2,5 uur (meestal ’s avonds, van 19:30-22:00 uur).

  1. Introductie en algemene staatsinrichting
  2. De gemeente
  3. De gemeenteraad
  4. Debatteren
  5. Bijwonen raadsvergadering met een observatieopdracht

Waar en wanneer wordt deze cursus gegeven?

In uw gemeente
ProDemos verzorgt de cursus Politiek Actief door het hele land, in opdracht van gemeenten. De afgelopen jaren heeft ProDemos honderden mensen met deze cursus bereikt. Velen onder hen werden politiek actief: als raadslid, als lid van een dorpsraad, een WMO-raad, een jongerenraad of ‘gewoon’ als actief lid van een politieke partij. Bent u als burger geïnteresseerd in deze cursus? Vraag dan aan de griffie van uw gemeente of ze de cursus willen organiseren.

–> Lees meer over de cursus Politiek Actief bij gemeenten.

Online cursuspakket Politiek Actief

Wilt u niet wachten tot uw gemeente deze cursus aanbiedt? Neem het heft in handen en organiseer de cursus zelf! Download het online cursuspakket. Dit pakket bevat presentaties, filmpjes, posters en standaardvoorbeelden, etc., vergezeld van handleidingen om de verschillende cursussen te geven.

Lees meer »