Huis voor democratie en rechtsstaat

Bruggenbouwers in Europa

Van januari tot en met juni 2016 vervult Nederland opnieuw het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Het voorzitterschap houdt concreet in dat Nederland de vergaderingen van de Raad van Ministers voorzit en het voortouw neemt bij onderhandelingen over nieuwe Europese regelgeving. Nederland heeft een aantal prioriteiten opgesteld, maar krijgt zeker ook te maken met crisismanagement. In deze brochure gaan we in op de actualiteit en blikken we terug op de elf eerdere voorzitterschappen.

Download deze brochure als pdf