Huis voor democratie en rechtsstaat

FAQ: gastlessen

Bekijk de veel gestelde vragen (met antwoorden) over onze gastlessen.

A. Algemeen

 1. Welke gastlessen zijn er?
  Via onze keuzehulp voor docenten kun je per niveau bekijken welke mogelijkheden we hebben (op school, maar ook buiten de school). Of kijk via prodemos.nl/programmas en filter op niveau of locatie. De nieuwste mogelijkheden verschijnen daar als eerste.
 2. Welk aanbod hebben jullie voor het basisonderwijs?
  Voor het basisonderwijs hebben we verschillende mogelijkheden, zie daarvoor prodemos.nl/voor-scholen/voor-basisscholen.
 3. Voor welk(e) niveau(s) zijn de gastlessen bedoeld?
  We hebben gastlessen voor verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs en het mbo. Voor het basisonderwijs en het speciaal of praktijkonderwijs hebben we speciale programma’s op locatie buiten de school. Via prodemos.nl/programmas kun je het aanbod filteren op het niveau van je groep.
 4. Zijn er kosten verbonden aan de gastlessen?
  Nee, gastlessen zijn gratis. Er worden alleen kosten berekend bij annulering kort voor de geplande datum. Kijk voor meer informatie over annuleren bij vraag B.9 en C.5.
 5. Hoe lang duurt een gastles?
  De duur van een gastles verschilt per gastles. De exacte duur zie je bij de beschrijving van de betreffende gastles (via prodemos.nl/programmas).
 6. Ik heb een reservering gemaakt, maar geen bevestiging ontvangen. Is de reservering wel gelukt?
  Kijk op https://reserveren.prodemos.nl/  voor een overzicht van jouw reserveringen. Wanneer de reservering daar niet staat, hebben wij jouw reservering niet ontvangen. Wellicht staat de bestelling nog in het ‘winkelmandje’?
 7. Ik heb geen herinneringsmail ontvangen. Kan deze alsnog of opnieuw verstuurd worden?
  Het kan zijn dat deze e-mail in uw mailbox in de map ‘ongewenste e-mail’ terecht is gekomen. Neem, wanneer dit niet het geval is telefonisch contact met ons op via 070 – 757 02 00.
 8. Ik wil een gastles op school voor volgende week reserveren, maar ik zie geen data in het reserveringssysteem.
  Dit klopt, u ziet alleen beschikbare data vanaf 3 weken en verder. U kunt tot 3 weken voor de uitvoeringsdatum een gastles aanvragen. Een online gastles kan tot een week voor de uitvoeringsdatum worden aangevraagd.
 9. Ik wil een reservering graag wijzigen naar een andere datum, kan dat?
  Voor alle onderwijsprogramma’s die ProDemos aanbiedt, gaan dezelfde annuleringskosten en termijnen gelden waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd. De annuleringskosten bedragen vijftig euro (€50) per uur met een minimum van honderdvijftig euro (150€) en een maximum van driehonderd euro (300€) per programma. Heb je geboekt voor 1 januari 2022? Dan geldt nog de oude termijn van 3 weken. Heb je daarna geboekt? Dan geldt de nieuwe annuleringstermijn van 30 werkdagen (=6 weken); als er geannuleerd wordt korter dan 30 werkdagen voordat het programma plaatsvindt, worden de annuleringskosten in rekening gebracht.
 10. Ik heb de verkeerde gastles gereserveerd. Kan ik mijn reservering wijzigen?
  Je kunt de boeking dan annuleren door een e-mail naar gastles@prodemos.nl te sturen. Vervolgens maak je zelf een nieuwe reservering voor de juiste gastles. Ook hierbij is 30 werkdagen (wat neerkomt op 6 weken) de termijn dat dit kosteloos kan.
 11. Ik wil meerdere gastlessen reserveren, hoe doe ik dat?
  Maak per gastles een aparte reservering. Het is niet mogelijk om meerdere gastlessen te reserveren met 1 boeking. Voor 3 klassen plaatst u 3 reserveringen met de exacte lestijden. Deze roostert u bij voorkeur na elkaar in en NIET parallel.

B. Gastlessen op school

 1. Welke gastlessen zijn er?
  Via tools.prodemos.nl/keuzehulp of via prodemos.nl/programmas/locatie/op-school kun je in één oogopslag zien welke mogelijkheden we bieden.
 2. Hoe reserveer ik een gastles op school?
  Een gastles reserveer je via ons reserveringssysteem. Je kunt tot 3 weken voor de uitvoeringsdatum een gastles aanvragen. Bij de beschrijving van de betreffende gastles staat een link naar ons reserveringssysteem. Heb je de reservering correct geplaatst, dan ontvang je een automatisch gegenereerde e-mail ter bevestiging van de aanvraag.
 3. Moet ik iets voorbereiden voor een gastles op school?
  Nee, je hoeft niets voor te bereiden.
 4. Is er een minimum en maximum aantal deelnemers?
  Ja, minimaal 12 en maximaal 30 leerlingen per les.
 5. Kan ik groepen van verschillende niveaus samenvoegen voor een gastles op school?
  Nee, helaas is dit niet mogelijk. De gastlessen worden aangepast aan het niveau van de studenten.
 6. Hoeveel begeleiders van ProDemos zijn aanwezig bij een gastles op school?
  Per gastles is 1 begeleider van ProDemos aanwezig.
 7. Hoeveel begeleiders vanuit de school kunnen aanwezig zijn?
  Er moet minimaal 1 begeleidende docent aanwezig zijn, die de leerlingen kent. Er geldt geen maximum aantal begeleiders.
 8. Is er van te voren contact met de gastlesdocent mogelijk?
  Ja, de gastdocent neemt na de aanmelding contact met u op en bespreekt de opzet en de organisatie van de gastles. Je vindt de contactgegevens van de ingeroosterde gastdocent(en) in uw dossier(s) op https://reserveren.prodemos.nl/
 9. Kan ik een gastles op school annuleren? Zijn daar kosten aan verbonden?
  Je kunt een gastles tot 21 dagen voor de geboekte datum kosteloos annuleren. Annuleer je binnen deze termijn, dan worden de gemaakte kosten per gastles in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 250,– per gastles.
 10. Ik wil voor 1 klas/groep een gastles reserveren, kan dat?
  Nee, helaas is dit niet mogelijk. ProDemos verzorgt op één school per dag minimaal twee, maximaal vijf lesuren.  Een blokuur voor één klas (dus 2×45=90 minuten) is wel mogelijk.

C. Online gastlessen

 1. Welke online gastlessen zijn er?
  Via prodemos.nl/programmas/locatie/online/ kun je gemakkelijk zien welk aanbod we hebben en bij welk type onderwijs dat past.
 2. Hoe lang duurt een online gastles?
  De duur van een online gastles verschilt per gastles. Je vindt de exacte duur terug bij de beschrijving van de betreffende gastles.
 3. Hoe reserveer ik een online gastles?
  U kunt een online gastles tot een week voor de uitvoeringsdatum aanvragen via ons reserveringssysteem. Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je via e-mail een bevestiging. De gastles is dan daadwerkelijk voor u gereserveerd.
 4. Is er vooraf contact met de gastdocent/begeleider mogelijk?
  Jazeker, onze begeleiders vinden het fijn om voorafgaand aan het programma per mail contact met de docent op te nemen over het niveau van de groep, eventueel voorwerk dat al is verricht en de ervaring van de klas met videobellen. Verder ontvang je een aantal dagen voor de uitvoeringsdatum een e-mail met een link naar de online gastles. Je vindt de contactgegevens van de ingeroosterde gastdocent(en) in je dossier(s) op https://reserveren.prodemos.nl/.
 5. Kan een online gastles geannuleerd worden? Zo ja, zijn hier kosten aan verbonden?
  Annuleren van een online gastles kan tot 7 dagen voor de uitvoeringsdatum. Bij te laat annuleren zijn daar geen kosten aan verbonden. De onderwijsinstelling kan zich in dat geval echter niet meer inschrijven voor onze digitale programma’s.
 6. Kan ik ook op korte termijn een online gastles reserveren?
  Een online gastles kan tot een week voor de uitvoeringsdatum aangevraagd worden.
 7. Is er een minimum en maximum aantal deelnemers?
  Per programma kunnen max. 32 leerlingen deelnemen. We verwachten een minimum van 10 deelnemers.
 8. Welk digitaal platform wordt er gebruikt bij een online gastles?
  We werken met het videobelplatform Teams.
  We adviseren daarbij om de app te downloaden, omdat deze meer functionaliteiten biedt dan de webversie. De webversie werkt alleen bij Chrome of Edge (en niet bij Firefox).
 9. Hoe werkt een online gastles?
  We maken gebruik van het videobelplatform Teams. Na reservering ontvangt de docent die de reservering heeft gemaakt een e-mail met daarin een link naar de online gastles.
  We vragen aan leerlingen en docenten om geen opnames te maken van het programma. Ook vragen we leerlingen en docenten om niet zomaar een screenshot of foto te maken van de aanwezigen. Dit kan eventueel na het vragen om toestemming. Zo kunnen leerlingen die niet op de foto willen hun camera uitzetten.
  Het is natuurlijk het fijnst als leerlingen tijdens de gastles hun camera aan hebben staan, dit stellen we echter niet verplicht.
 10. Moet ik iets voorbereiden voor een online gastles?
  Check vooraf of Teams geïnstalleerd is en of alles goed werkt. Het is wel fijn wanneer de leerlingen actief mee kunnen doen, bijvoorbeeld via de chat binnen Teams. De gastlesdocent neemt van tevoren via e-mail ook contact met u op om een aantal zaken te bespreken.
 11. Ik heb geen e-mail met een link ontvangen.
  De link wordt een aantal dagen voor de geplande datum verstuurd. Heb je 2 dagen van tevoren nog geen link ontvangen, neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 070 – 757 0200.
 12. Is er gelegenheid voor de leerlingen om tijdens een online les vragen te stellen?
  Ja, vragen stellen is mogelijk.

D. Gastlessen buiten de school

Rechtbank

 1. Ik wil een rechtbankbezoek reserveren, maar ik zie geen data in het reserveringssysteem.
  De data waarop een bezoek aan de rechtbank mogelijk is, ontvangen wij van de betreffende rechtbank. Ziet u geen data in het systeem staan, dan kan dit betekenen dat we nog geen data hebben ontvangen of dat de betreffende data al volgeboekt zijn.
 2. Hoeveel leerlingen mogen er mee naar de rechtbank?
  Het aantal leerlingen dat mee mag, verschilt per rechtbank. Het aantal leerlingen dat mee mag, ziet u (wanneer u een reservering heeft gemaakt) terug in ons reserveringssysteem. Dit aantal is het aantal leerlingen dat mee mag, exclusief begeleiders.
  De rechtbanken letten strikt op dit aantal. Aanvragen met te veel leerlingen worden afgewezen. Wanneer jouw klas groot is en de rechtbank bijvoorbeeld maar maximaal 15 leerlingen toestaat, kan het zijn dat je meerdere aanvragen op verschillende data moet plaatsen.
  NB: Let ook goed op de aanwijzingen in de mail die je ontvangt. Scherpe voorwerpen mogen bijvoorbeeld niet mee naar de rechtbank!
 3. Hoeveel begeleiders mogen er mee naar de rechtbank?
  Er mogen maximaal 2  begeleiders mee. Er moet altijd minimaal 1 docent meegaan die de leerlingen kent.

Gemeente

 1. Wat voor soort programma’s/gastlessen zijn er mogelijk bij de gemeente?
  We bieden diverse programma’s aan op het gemeentehuis om leerlingen op die manier met de gemeentepolitiek in aanraking te laten komen. Via prodemos.nl/programmas/locatie/gemeentehuis zie je alle mogelijkheden.
 2.  Wat is het Democracityspel?
  Democracity is een interactief rollenspel waarbij de leerlingen een bezoek brengen aan het gemeentehuis en daar een stad bouwen.
 3. Voor wie is het Democracityspel geschikt?
  Het Democracityspel is geschikt voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.
 4. Hoe reserveer ik het Democracityspel?
  Omdat het spel op het gemeentehuis gespeeld wordt, kun je je belangstelling bij de gemeente aangeven. De gemeente zoekt dan contact met ProDemos. Je kunt ook bij ons aangeven dat je interesse hebt. Stuur hiervoor een e-mail naar gastles@prodemos.nl. Wij leggen jouw verzoek dan voor aan de gemeente.

Provincie

Over dit onderwerp hebben we nog geen vragen. Heb je wel een vraag, neem dan contact op via 070-7570200 of via info@prodemos.nl.

Fort de Bilt

 1. Kost een bezoek aan Fort de Bilt geld?
   Ja de kosten zijn €4,– per aanwezige leerling. Voor de begeleidende docenten wordt niets in rekening gebracht. U ontvangt achteraf een factuur voor het daadwerkelijk aanwezige aantal leerlingen.
 2. Hoe lang duurt het programma bij Fort de Bilt?
  Het programma duurt iets langer dan 2 uur. Er kan in de ochtend een programma worden geboekt (van 09.15 – 11.30 uur) of in de middag (van 12.15 – 14.30 uur).
 3. Voor wie is het programma bij Fort de Bilt geschikt?
  Het programma is geschikt voor kinderen van 10 – 14 jaar.
 4. Kan ik het geboekte programma ook annuleren?
  Tot 3 weken voor de geplande datum is annuleren kosteloos. Voor een annulering binnen 3 weken voor de geplande datum brengen we 250,– euro in rekening.
 5. Hoe komen we bij Fort de Bilt?
  Voor scholen in de gemeente Utrecht en De Bilt kan het busvervoer geregeld worden door ProDemos. ProDemos bestelt de bus en zorgt ervoor dat deze op de uitvoerdatum bij u komt voor rijden. Uiteraard kunt u ook op de fiets komen. Scholen van buiten deze gemeentes moeten altijd zelf voor vervoer zorgen.
 6. Hoeveel begeleiders mogen er mee naar Fort de Bilt?
  Er is geen minimum of maximum aantal begeleiders. Indien u gebruiktmaakt van vervoer door ouders, dan mogen zij rondwandelen op het terrein.