Huis voor democratie en rechtsstaat

Voor mensen met een auditieve beperking

Voor mensen met een auditieve beperking is het vaak lastig om aan te sluiten bij een reguliere rondleiding, daarom hebben we speciaal voor hen een rondleiding naar de Ridderzaal en Tweede Kamer. Deze rondleiding is bedoeld voor minimaal 5 en maximaal 12 deelnemers (inclusief tolk en/of begeleiders). De rondleiding duurt 2 uur en kost € 9,50 per persoon. Voor de mogelijkheden kun je contact opnemen met arrangement@prodemos.nl.