Huis voor democratie en rechtsstaat

Expositie Ridderzaal

In de kelder onder de Ridderzaal op Binnenhof 8A bevindt zich een permanente expositie over Prinsjesdag. Vanwege corona is de expositie momenteel niet toegankelijk. Deze expositie is normaal gesproken gratis en zonder reservering toegankelijk van maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17 uur.

Geschiedenis 

Wie de tentoonstelling De Route van de Gouden Koets bezoekt, staat gelijk in één van de oudste delen van het gehele complex. Bouwhistorisch onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de kelders onder de Ridderzaal zo goed als zeker deel hebben uitgemaakt van de vroegste bebouwing op het Binnenhof. Delen van de middelste kelder zouden zelfs uit de eerste helft van de dertiende eeuw stammen en daarmee nog enkele decennia ouder zijn dan de bovenliggende grafelijke zalen. Mogelijk behoorde de middelste kelder dus tot de hoeve die ten tijde van graaf Floris IV op deze plek stond en later door het Rolgebouw werd vervangen.

Gebruik

Over het gebruik van de kelders door de eeuwen heen is weinig bekend. Waarschijnlijk dienden zij in de grafelijke en landsheerlijke tijd voornamelijk als voorraadkelder en mogelijk ook als keuken. Later deden zij mogelijk ook dienst als archiefruimte van de verschillende bestuurlijke instellingen die op het Binnenhof waren gevestigd. Sinds het begin van de negentiende eeuw bevond zich in de kelders bovendien de zogenaamde ‘gas-stookplaats’, die nodig was om het complex van gasverlichting te voorzien. Toen omstreeks 1900 het gaslicht plaatsmaakte voor elektrisch licht en architect Pierre Cuypers de Ridderzaal weer grotendeels in zijn oude glorie liet herstellen, verdween de machinerie echter weer en kregen de kelders hun oorspronkelijke karakter weer terug.

GrafzerkenDSC_7250

Hoewel de huidige gewelven grotendeels het resultaat zijn van deze laat negentiende-eeuwse verbouwing, ademen de kelders nog altijd een middeleeuwse sfeer. Naast de hierboven genoemde tentoonstelling bevinden er zich enkele archeologische vondsten, die in de loop der jaren op het Binnenhof zijn opgegraven. Van bijzondere historische waarde zijn ook de verschillende grafstenen uit de vroege zestiende eeuw, die langs de wanden van de ruimte zijn opgehangen. Deze soms rijkversierde stenen zijn afkomstig uit de in 1879 gesloopte Hofkapel en bedekten de graven van verschillende geestelijken en andere functionarissen die aan het hof of elders werkzaam waren. In de meeste gevallen ging het daarbij om kanunniken, die ook verschillende bestuurlijke taken vervulden. In zekere zin waren deze op het Binnenhof begraven mannen dus ambtenaren van het eerste uur.

Meer informatie

De expositie is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen ProDemos en het Haags Historisch Museum.

Coronamelding

Ons bezoekerscentrum en Fort de Bilt zijn weer open, en vanaf 7 juni voeren we weer programma's uit in het land voor vmbo en havo/vwo!
Bekijk het laatste coronanieuws