Huis voor democratie en rechtsstaat

Humanity House

Humanity HouseHoe voelt het om te moeten overleven in een rampgebied? Hoe ingewikkeld is noodhulp bieden eigenlijk? En lukt het leerlingen om met elkaar een vredesakkoord te sluiten? Deze en veel meer vragen komen terug in de lesprogramma’s die het Humanity House zelf en samen met haar partners biedt.

Met dit educatie-aanbod worden leerlingen en jongeren zich bewust van de keuzes die ze kunnen maken als het gaat om vrede en veiligheid in de wereld.

Het Humanity House gaat bij wereldburgerschap uit van de leerling. Hij of zij leert zichzelf kennen als wereldburger als onderdeel van de wereld. Wij doen dit door docenten – van basisschool tot wetenschappelijk onderwijs – handvatten te bieden om kinderen en jongeren aan te moedigen om meer van de wereld te weten te komen.

Zie ook: https://www.humanityhouse.org/educatie/

Humanity House
Prinsegracht 8
2512 GA Den Haag
E-mail: educatie@humanityhouse.org
Tel: 070 3100050