Huis voor democratie en rechtsstaat

Allemaal naar het Stemlokaal

Het heeft even geduurd voordat de machthebbers vonden dat alle burgers invloed mochten hebben op de politieke besluitvorming. In Allemaal naar het Stemlokaal ontdekken leerlingen hoe het stemrecht in Nederland zich sinds 1848 ontwikkeld heeft.

Elke leerling krijgt een rol. De één is een notaris van 50, de volgende een kunstenares van 43 en weer iemand anders een au-pair van 25. In vijf rondes bepalen zij telkens of hun personage in de betreffende periode wel of niet mocht stemmen. Mochten de notaris en de au-pair al stemmen in 1896 en mocht de kunstenares stemmen in 1917?

Allemaal naar het Stemlokaal is één van de onderdelen van deze programma’s:

  • Politiek dagprogramma
  • Politiek in Vogelvlucht