Huis voor democratie en rechtsstaat

Wellenstein-wandeling: ‘Het ontstaan van de EU: een persoonlijke rondleiding’

Donderdag 9 mei 2019 - Zaterdag 18 mei 2019, 15:30 uur - 16:30 uur
Wellenstein

“Hoe kan, als de oorlog eenmaal voorbij was, een terugval in deze barbarij voorkomen worden?”

Rondom de Europese Parlementsverkiezingen organiseert ProDemos een nieuwe wandeling over en rond Binnenhof door de ogen en ervaringen van Mom Wellenstein, voorvechter van het ontstaan van Europese samenwerking. Zijn kleindochter, Edmée Melina Hijmans, vertelt aan de hand van dagboekfragmenten en anekdotes over de levensloop van haar grootvader. Ze laat zien welke invloed de Tweede Wereldoorlog had op Wellenstein, en zijn medestanders zoals Max Kohnstamm, in het opzetten van Europese samenwerking na de oorlog.

De rondleiding voert langs plekken en gebouwen die van betekenis zijn voor Wellensteins verhaal. Een naoorlogse tijd van hard werken om, met 6 landen alleen al, tot gezamenlijke standpunten te komen.

Edmund P. Wellenstein (1919-2016)

Edmund Peter Wellenstein werd geboren in Den Haag en groeide op in Nederlands-Indië. Na het overlijden van zijn vader in 1934 keerde hij met zijn moeder en zuster terug naar Nederland.

Als student natuurkunde aan de Technische Hogeschool van Delft was Wellenstein in 1940 getuige van de schorsing van Joodse docenten. Als straf voor de studentenstaking die hierop volgde, waar Wellenstein aan mee deed, werd de Hogeschool gesloten. Daarop besloot Wellenstein voor een andere vorm van verzet. Met een aantal vrienden gaf hij het illegale blad ‘De Oprechte Delftenaar’ uit.

In 1942 werd hij opgepakt en vastgezet. In Kamp Amersfoort ontmoette hij de pas afgestudeerde historicus Max Kohnstamm, met wie hij nadacht over de toekomst. De vraag die beantwoord moest worden: Hoe kon, als de oorlog eenmaal voorbij was, een terugval in deze barbarij voorkomen worden?

Toen Wellenstein vrij kwam, ging hij opnieuw in het verzet.

Europese Samenwerking

Na de oorlog werkte hij achtereenvolgens bij het Kabinet van de Koningin en bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In 1953 vertrok Wellenstein naar het Groot-Hertogdom Luxemburg om als secretaris (en later als secretaris-Generaal) te gaan werken bij de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

Met de EKGS kwam de kolen- en staal productie van het Duitse Ruhrgebied, die essentieel was voor de wederopbouw, onder gemeenschappelijk beheer van de West-Europese landen. Daarna was Wellenstein werkzaam als Directeur-Generaal Buitenlandse Betrekkingen bij de Europese Commissie in Brussel en in 1976 als Co-voorzitter Noord-Zuid-conferentie in Parijs. Uiteindelijk keerde hij na zijn arbeidzame leven terug naar Den Haag. In diezelfde stad overleed hij op 27 februari 2016.

De rondleiding wordt gegeven door Edmée Melina Hijmans, kleindochter van E.P. Wellenstein. Heijmans is gebarentolk.

Praktische informatie

Deze rondleiding wordt gegeven op:

De rondleiding duurt 1 uur en kost € 8,00 per persoon.

Al onze rondleidingen starten in het Bezoekerscentrum van ProDemos, Hofweg 1 te Den Haag.

Het boeken van tickets kan via ons online reserveringssysteem.