Huis voor democratie en rechtsstaat

College 2: Waarom is de burger boos?

Maandag 15 oktober 2018, 20:00 uur - 21:30 uur

Foto Ton Toemen/HH

Op 15 oktober geeft socioloog Roy Kemmers het tweede college in de reeks ‘Mijn woede is wet’. Dit keer kijken we naar hedendaagse woede. Waarom is de burger boos en waar komt deze verontwaardiging vandaan?

Verzet tegen de politiek

In het eerste college keken we naar de geschiedenis van verzet tegen de politiek in Nederland in de vorige eeuw. Maar ook vandaag de dag speelt woede een grote rol in het verzet tegen de politiek. Denk bijvoorbeeld aan de protesten tegen de komst van asielzoekers en asielzoekerscentra, soms zelfs met geweld. Of het protest tegen vermeend dierenleed in de Oostvaardersplassen.

Daarnaast is er in toenemende mate sprake van bedreigingen en geweld tegen rechters, burgemeesters en andere leden van het openbaar bestuur. Op sociale media kunnen burgers zich makkelijker uiten dan ooit. En het lijkt alsof de boosheid en verontwaardiging alleen maar groeit. Of is dit schijn?

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat burgers boos zijn en daarbij de grenzen van de democratische rechtsstaat opzoeken en in sommige gevallen zelfs overschrijden.

Naar een beter begrip van de boze burger

In tegenstelling tot vorige week, kijken we tijdens het tweede college naar de boosheid van burgers vandaag de dag. Politiek onbehagen wordt vaak gezien als de onderbuik van de ‘verliezers van de modernisering.’ Maar zo’n analyse gaat voorbij aan de ervaringen en betekenissen van de betrokken burgers zelf.

In dit college behandelen we de cultuursociologische benadering, waarin de betekenissen die gewone mensen aan hun leven en omgeving toekennen centraal staan.

Waar komt de boosheid vandaan?

In dit college bespreekt Kemmers hoe burgers zelf betekenis geven aan politiek en hun (politiek) handelen. Daarnaast neemt hij ons mee langs verschillende typen onbehagen.

Waar komt deze woede vandaan en wat zijn hun beweegredenen? En hoe verhoudt de individuele woede zich ten opzichte van die van protestbewegingen? Hoe komen mensen ertoe om de gevestigde politiek te verwerpen en wat is de ‘anti-establishment carrière’?

Roy Kemmers

Roy Kemmers is cultuursocioloog en docent Sociologie aan het Erasmus University College in Rotterdam. Voor zijn promotieonderzoek onderzocht hij politiek onbehagen door middel van o.a. diepte-interviews met Nederlandse burgers.

Meer informatie over Roy Kemmers is te vinden op zijn website.

Praktische informatie

  • Wanneer: Maandag 15 oktober, 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
  • Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
  • Toegang: De toegangskosten zijn € 5,- voor dit college, incl. koffie/thee. Aanmelden kan via ons online reserveringssysteem. Je kunt je aanmelden voor dit college of voor de hele reeks in een keer.

Meer weten over de reeks als geheel? Bekijk dan de overzichtspagina van de collegereeks ‘Mijn woede is wet’.