Huis voor democratie en rechtsstaat

Politiek Café: Heeft de Tweede Kamer versterking nodig?

Tip
Dinsdag 10 maart 2020, 20:00 uur - 21:30 uur

Kom op 10 maart naar ons Politiek Café en praat mee over het functioneren van de Tweede Kamer.

Motie en petitie

Kamerleden hebben als belangrijkste taken het controleren van de regering, het vertegenwoordigen van de bevolking en voorstellen doen voor nieuw beleid. Volgens een motie en een petitie uit 2019 is er echter al tientallen jaren structureel te weinig ondersteuning voor Kamerleden:

  • De motie Jetten is bij de Algemene Beschouwingen 2019 aangenomen. Jetten stelt dat Kamerleden in de huidige praktijk voortdurend achter de feiten aanlopen, te afhankelijk zijn van lobbyisten én hun debatten niet goed kunnen voorbereiden. In de motie staat dat er meer middelen nodig zijn om onze representatieve democratie goed te laten functioneren.
  • De petitie ‘Steun de Kamer, versterk onze democratie’ komt van journalisten, lobbyisten en politieke wetenschappers. Ook zij signaleren het probleem van overbelaste Kamerleden die te weinig tijd hebben om hun taken goed te vervullen en die tegelijkertijd moeten opboksen tegen ministers die hele ministeries aan ambtenaren achter zich hebben. Zij maken zich zorgen over het functioneren van de democratie.

Het probleem is des te actueler, omdat fracties de laatste jaren kleiner zijn geworden en Kamerleden daardoor meer taken hebben gekregen. Bovendien zitten Kamerleden tegenwoordig gemiddeld korter in de Kamer, waardoor ze minder tijd hebben om wegwijs te worden in de dossiers.

Meer geld, meer medewerkers: helpt dat?

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze democratie? Kunnen Kamerleden hun werk nog wel goed doen? Kunnen ze hun controlerende, volksvertegenwoordigende en medewetgevende taken goed uitvoeren? Moeten ze prioriteiten stellen of taken verdelen, en hoe dan? Wordt het probleem verlicht met meer geld en meer medewerkers voor fracties of zijn er (ook) andere dingen nodig om het parlement slagvaardiger en beter toegerust te maken?

Tijdens het Politiek Café van 10 maart kun je hierover met onze gasten van gedachten wisselen.

Sprekers

  • Tom Kunzler is een van de initiatiefnemers van de petitie ‘Steun de Kamer, versterk onze democratie’. Hij werkt bij Public Matters en was eerder adjunct-directeur van Open State Foundation.
  • Bram van Ojik is Tweede Kamerlid van GroenLinks. In het verleden heeft hij zich uitgesproken tegen de klacht dat Kamerleden te weinig ondersteunende medewerkers hebben.

Houd deze pagina of onze social media in de gaten, we maken snel meer sprekers bekend!

Alvast inlezen? Lees dit artikel via het Montesquieu Instituut.

Praktische informatie

  • Wanneer: Dinsdag 10 maart 2020, 20.00 – 21.30 uur
  • Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
  • Toegang: gratis, aanmelden via ons online reserveringssysteem is verplicht

Democratie in Debat logo

Democratie in Debat

Het Politiek Café is onderdeel van Democratie in Debat, een debatreeks over de politieke actualiteit. Democratie in Debat is een samenwerkingsverband van ProDemos, Filmhuis Den Haag, het Montesquieu Instituut en Internationaal Perscentrum Nieuwspoort. Elke maand organiseren zij in politiek Den Haag het Actualiteitendebat, Film & Debat en het Politiek Café.