Huis voor democratie en rechtsstaat

Gezocht: deelnemers Verantwoordingsdag provincie Zuid-Holland

Woensdag 23 mei 2018, 09:30 uur - 13:00 uur

Woon je in de provincie Zuid-Holland en wil je meepraten over het werk van de Gedeputeerde Staten van de provincie? Meld je dan aan voor de eerste Verantwoordingsdag van de provincie op woensdag 23 mei van 09.30-13.00 uur.

Verantwoordingsdag provincie Zuid-Holland

ProDemos is voor de provincie Zuid-Holland op zoek naar inwoners die mee willen praten over het werk van Gedeputeerde Staten. De provincie organiseert op woensdag 23 mei van 09.30-13.00 de eerste ‘Verantwoordingsdag’. Aan thematafels wordt gesproken over het werk dat Gedeputeerde Staten in 2017 verricht heeft. Aan de tafels worden vragen en adviezen opgesteld door inwoners van de provincie, en deze worden beantwoord door Gedeputeerde Staten. De inwoners aan de tafels zijn actief binnen het thema, bijvoorbeeld omdat ze in de sector werken, als burger actief gebruikmaken van bepaalde diensten of op een andere manier als inwoner met het thema te maken hebben. Affiniteit met het onderwerp van je keuze is fijn, maar je hoeft geen professional te zijn om mee te denken.

We zijn specifiek op zoek naar inwoners van de provincie Zuid-Holland die werkzaam zijn op of affiniteit hebben met (een van) de volgende thema’s.

 1. Wonen en Voorzieningen
 2.  (Leef)Milieu
 3. Recreatie
 4. Water
 5. Biodiversiteit en landbouw
 6. Verkeersveiligheid en OV
 7. Economie
 8. Energietransitie
 9. Inrichting van de ruimte
 10. Cultuur

Programma Verantwoordingsdag

Op 23 mei is dit de globale tijdsindeling

 • 09.30 uur tot 09.45 uur inloop met koffie en thee
 • 09.45 uur tot 10.30 uur opening door Jaap Smit (commissaris van de Koning), film provincie Zuid-Holland, toelichting over de achtergronden bij en uitleg over de Dag van de Verantwoording. Inleiding door de directeur van de Randstedelijke Rekenkamer over nut en noodzaak van een goede controle en verantwoording.
 • 10.30 uur tot 12.30 uur Gesprekken per “tafel”
 • 12.30 uur tot 13.00 uur Plenaire terugkoppeling, afsluiting en broodjeslunch

Praktische info

 • Wanneer: woensdag 23 mei, 09.30 – 13.00 uur
 • Waar: Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
 • Aanmelden: via e-mail bij Tim van Lieshout, projectleider Evenementen. Je kunt ook bij Tim terecht met vragen over je deelname.