Huis voor democratie en rechtsstaat

College 3: Tom van der Meer over democratische waarden bij jongeren (Zwolle)

Maandag 7 oktober 2019, 19:30 uur - 21:00 uur
Een jongen kijkt mee op het blaadje van een meisje tijdens een gastles - collegereeks - Tom van der Meer

Op maandag 7 oktober geeft hoogleraar politicologie Tom van der Meer het afsluitende college in de collegereeks ‘Onderwijs, burgerschap & democratie in Nederland’. Hij bespreekt de steun voor democratische waarden onder jongeren. Neemt die af of maken we ons teveel zorgen?

Collegereeks ‘Onderwijs, burgerschap & democratie in Nederland’

Eind 2018 organiseerde ProDemos samen met de Universiteit van Amsterdam in Den Haag de geslaagde en drukbezochte collegereeks ‘Onderwijs, democratie & burgerschap’. Graag willen we ook onderwijsprofessionals in het oosten van het land deze kans bieden. Daarom herhalen we deze collegereeks in september/oktober 2019, dit keer in Zwolle. Lees meer over de collegereeks op de overzichtspagina.

College 3: Democratische waarden on der druk?

In dit afsluitende college bekijkt Tom van der Meer de steun voor democratische waarden vanuit een wetenschappelijk perspectief. De laatste jaren zijn verschillende alarmerende boeken verschenen die beweren dat de democratie onder druk staat. Ook klinken er waarschuwingen rondom de steun voor democratische waarden onder Nederlandse jongeren, die zou afnemen. Het blijkt bijvoorbeeld dat zij weinig weten over de democratische rechtsstaat. Ook hebben ze weinig interesse in de politiek en hechten ze weinig waarde aan verkiezingen.

Maar neemt die steun voor democratische waarden onder jongeren inderdaad af? En wat zijn eigenlijk de kernwaarden die noodzakelijk zijn voor een democratie?

Tom van der Meer

Foto Tom van der Meer

Tom van der Meer is professor Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder werkte hij bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2015 is hij co-Directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) en Lokaal Kiezersonderzoek (LKO).

Van der Meer doet voornamelijk onderzoek naar politiek vertrouwen, kiesgedrag (electorale volatiliteit), politieke socialisatie, en sociaal kapitaal (burgerparticipatie, etnische diversiteit). Daarnaast is hij medeverantwoordelijk voor het Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen (ADKS).

Praktische informatie