Huis voor democratie en rechtsstaat

Boekpresentatie: Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie

Dinsdag 20 februari 2018, 17:00 uur - 18:00 uur

Op dinsdag 20 februari presenteert onderzoeker Julien van Ostaaijen zijn nieuwe boek Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie. Het functioneren van de lokale democratie in Nederland  bij ProDemos. Met Job Cohen, Jantine Kriens en Boudewijn Steur.

Hoe functioneert de lokale democratie in Nederland?

De lokale democratie in Nederland presteert niet naar vermogen. Deels door toedoen van anderen, maar zeker ook door eigen toedoen. Dit is de belangrijkste conclusie uit Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie, een omvangrijke analyse van de lokale democratie vanuit zes invalshoeken, uitgevoerd en opgetekend door Julien van Ostaaijen. Op dinsdag 20 februari presenteert hij zijn nieuwe boek.

Vergelijkingen met onder meer de landelijke politiek en het buitenland leren dat de situatie in Nederland niet uniek is. Van Ostaaijen legt in het boek uit dat de sleutel tot het beter functioneren van de lokale democratie niet gelegen is in grootschalige structuurwijzigingen, maar in het functioneren van landelijke en lokale politici en ambtenaren.

Sprekers

Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), neemt het eerste exemplaar van Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie in ontvangst.

Job Cohen, hoogleraar Gemeenterecht/Gemeentekunde aan de Universiteit Leiden. Cohen is oud-staatssecretaris en voormalig politiek leider van de Partij van de Arbeid. Tussen 2001 en 2009 was hij burgemeester van Amsterdam.

Boudewijn Steur, historicus en werkzaam als programmamanager Versterking Democratie en Bestuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij houdt zich daar vooral bezig met het functioneren van de democratie en het openbaar bestuur.

Roelof Martens, adjunct-directeur van ProDemos.

Programma

  • 17.05 uur – Introductie Roelof Martens
  • 17.10 uur – Presentatie Julien van Ostaaijen
  • 17.30 uur – Uitreiking eerste exemplaar aan Jantine Kriens
  • 17.40 uur – Coreferaat Job Cohen
  • 17.50 uur – Coreferaat Boudewijn Steur
  • 18.00 uur – Vragen uit de zaal
  • 18.10 uur – Borrel

 

Praktische informatie

  • Wanneer: dinsdag 20 februari, 17.00-18.00 uur (inloop vanaf 16.30 uur)
  • Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
  • Toegang: gratis, aanmelden via ons online reserveringssysteem