Huis voor democratie en rechtsstaat

Themarondleiding: Politieke Powervrouwen

Vrijdag 6 maart 2020 - Zaterdag 7 maart 2020, 15:30 uur - 17:00 uur

Rond Internationale Vrouwendag kun je weer onze speciale rondleiding over beroemde vrouwen op en rond het Binnenhof volgen. Beroemde vrouwen uit de politieke geschiedenis, die een ideaal voor ogen hadden en daarvoor streden.

Beroemde vrouwen

Zo voert de gids je mee langs de Gevangenpoort waar Kaat Mossel opgesloten zat vanwege haar (vermeende) rebellie tegen de patriotten, naar het standbeeld van koningin Wilhelmina – krijgshaftige vrouw in de vormeloze jas – achter de Raad van State en naar de plenaire zaal van de Tweede Kamer waar Jeltje van Nieuwenhoven de voorzittershamer ‘zwaaide’.

Deze en nog vele andere politieke powervrouwen passeren de revue tijdens deze themarondleiding rond het Binnenhof en in de Tweede Kamer.

Praktische informatie

Deze rondleiding wordt (nog) gegeven op:

Aanmelden kan via ons online reserveringssysteem. Een ticket kost € 11,-

Let op: Voor een bezoek aan de Tweede Kamer moet geldt een aanmeld- en identificatieplicht. Zonder aanmelding en geldig ID-bewijs kun je de Tweede Kamer niet bezoeken. Aanmelden kan via bezoekers.tweedekamer.nl. Lees meer op Bezoek de Tweede Kamer.

Al onze rondleidingen starten in het Bezoekerscentrum van ProDemos, Hofweg 1 te Den Haag.