Huis voor democratie en rechtsstaat

College 2: Geert ten Dam over burgerschapsonderwijs (Zwolle)

Maandag 30 september 2019, 19:30 uur - 21:00 uur
Foto gastles mbo, twee leerlingen luisteren aandachtig - college Geert ten Dam

Op maandag 30 september geeft hoogleraar onderwijskunde Geert ten Dam het tweede college in de collegereeks ‘Onderwijs, burgerschap & democratie in Nederland’. Tijdens deze avond kijken we naar de burgerschapscompetenties van leerlingen. Wat zijn de verschillen tussen groepen leerlingen en kan het onderwijs sociale ongelijkheid hierin tegengaan?

Collegereeks ‘Onderwijs, burgerschap & democratie in Nederland’

Eind 2018 organiseerde ProDemos samen met de Universiteit van Amsterdam in Den Haag de geslaagde en drukbezochte collegereeks ‘Onderwijs, democratie & burgerschap’. Graag willen we ook onderwijsprofessionals in het oosten van het land deze kans bieden. Daarom herhalen we deze collegereeks in september/oktober 2019, dit keer in Zwolle. Lees meer over de collegereeks op de overzichtspagina.

College 2: De rol van het onderwijs

In dit tweede college gaat Ten Dam in op de socialisatie van democratische waarden. Vanuit een beleidsmatige invalshoek geeft zij een beeld van het huidige burgerschapsonderwijs. Wat weten we eigenlijk van de burgerschapscompetenties van jongeren? En hoe kan het onderwijs daaraan bijdragen?

Aan de hand van Nederlands onderzoek en de International Civic & Citizenship education Study schetst ze een beeld van de burgerschapscompetenties van jongeren in Nederland en van de verschillen tussen groepen leerlingen.

Vervolgens kijkt Ten Dam naar de mogelijkheden voor scholen. Wat zijn effectieve manieren om burgerschapscompetenties te bevorderen? En in hoeverre kan het onderwijs compenseren voor sociale ongelijkheid op dit terrein?

Foto Geert ten Dam

Geert ten Dam

Geert ten Dam is hoogleraar Onderwijskunde en voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is zij kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hiervoor was zij projectleider van de Nederlandse studie van International Civic and Citizenship education Study (ICCS 2016).

Momenteel is ze onder meer betrokken bij het Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen.

Praktische informatie