Huis voor democratie en rechtsstaat

Race naar de Raad

Vrijdag 27 oktober 2017, 15:00 uur - 18:30 uur

Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseren we op vrijdagmiddag 27 oktober 2017 de bijeenkomst ‘Race naar de Raad’ in de raadzaal van Den Haag.

Datum: Vrijdag 27 oktober 2017
Locatie: Raadzaal Den Haag, Spui 70

 

Inwoners betrekken bij lokale politiek

Het doel van deze bijeenkomst is om elkaar te informeren en te inspireren hoe we in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, maar ook daarna inwoners actief kunnen betrekken bij de lokale politiek.

We willen tijdens deze bijeenkomst de ervaringen en resultaten van het project Politiek Bewust & Politiek Actief met u delen, en ook horen over cursussen en andere activiteiten die gemeenten en politieke partijen zelf hebben georganiseerd.

 

Voor wie?

Burgemeesters, gemeenteraadsleden, fractie-ondersteuners, griffiers, griffiemedewerkers, lokale bestuurders van politieke partijen.

Programma 

15.00 – 15.30 Ontvangst met koffie/thee
15.30 – 15.35 Kort welkom  door Ilona Eichhorn, dagvoorzitter Debat.NL
15.35-15.50 Interactieve terugblik Politiek Actief in vogelvlucht met het panel:

  • Eddy Habben Jansen, directeur ProDemos
  • B.F. Kuijpers, Directeur Generaal Bestuur en Wonen
  • Ineke Seuren, raadsgriffier Den Haag
15.50-16.00 Presentatie Politiek Bewust & Politiek Actief door Huri Sahin,       projectleider ProDemos
16.00 – 16.15  ‘De R-factor. Investeren in de relatie burger-politiek’, door
Anton Stapelkamp, burgemeester Kapelle
16.15 – 17.15 Deelsessies:

  • Opkomstbevordering bij gemeenteraadsverkiezingen, Julien van Ostaaijen, ProDemos in samenwerking met griffie Den Haag
  • Inzet van sociale media tijdens campagne gemeenteraadsverkiezingen, Raadslid.Nu
  • Hoe krijg je meer vrouwen in de gemeenteraad?, project Stem op een vrouw
17.15 – 18.30 Hapje en drankje

 

Aanmelden

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.