Huis voor democratie en rechtsstaat

Geannuleerd- Politiek Café: De redzame burger?

Dinsdag 17 april 2018, 20:00 uur - 21:30 uur
Politiek Café

Dit Politiek Café is geannuleerd in verband met meerdere afmeldingen van sprekers. Het thema komt na de zomer opnieuw op de agenda. Houd voor meer informatie over dit Politiek Café onze website in de gaten.

Doenvermogen

In 2017 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de nota ‘Weten is nog geen doen’.[1] De nota behandelt het thema redzaamheid en het gegeven dat naast ‘denkvermogen’ ook ‘doenvermogen’ minstens zo belangrijk is om aan de huidige eisen van de participatiemaatschappij te voldoen. De overheid verwacht immers van mensen dat ze steeds vaker zelfredzaam zijn op het gebied van persoonlijke financiën, gezondheid en de arbeidsmarkt.

I, Daniel Blake

In januari van dit jaar volgde er een kabinetsreactie op de nota, ondertekend door de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook komt het thema terug in het maatschappelijke debat, zoals een aflevering van Nieuwsuur met oud-informateur Herman Tjeenk Willink. Hij verwijst daarin naar de film ‘I, Daniel Blake’, waarin een 59-jarige meubelmaker verstrikt raakt in de bureaucratische rompslomp van de overheid in Groot-Brittannië als hij na een hartaanval voor het eerst hulp van de overheid nodig heeft.

Het interview roept de vraag op of in Nederland mensen in vergelijkbare problemen komen, bijvoorbeeld doordat menselijk contact in vaak vervangen is door digitale systemen waarin mensen vragen moeten beantwoorden en gegevens moeten uploaden. Het interview schetst dilemma’s over het inrichten van dienstverlening naar burgers toe en bekijkt naar hoe dit beter kan. Bekijk de uitzending met Herman Tjeenk Willink op de website van de NOS.

In het Politiek Café van 17 april bespreken we of de Nederlandse overheid haar burgers overvraagt. Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van de overheid om burgers ‘redzaam’ te maken en wat verwacht de burger van de overheid?

 

Democratie in Debat

Logo Democratie in DebatHet Politiek Café is onderdeel van Democratie in Debat, een debatreeks over de politieke actualiteit. Democratie in Debat is een samenwerkingsverband van ProDemos, Filmhuis Den Haag, het Montesquieu Instituut en Internationaal Perscentrum Nieuwspoort. Elke maand organiseren zij in politiek Den Haag het Actualiteitendebat, Film & Debat en het Politiek Café.