Huis voor democratie en rechtsstaat

Politiek als beweging: enthousiast organiseren toen en nu

Maandag 1 juli 2019, 20:00 uur - 22:00 uur
Politieke beweging - microfoon tegen vervaagde achtergrond menigte

Hoe betrek je mensen bij de politiek? Politieke partijen lijken ouderwets, en zijn volgens velen in crisis. Maar organisatievormen zijn onmisbaar in de politiek. Om te mobiliseren en samen iets te bereiken, om een vuist te maken en iets te veranderen. Zelfs wanneer je niet veel middelen hebt. Maar welke vormen van politieke organisatie zijn er eigenlijk? Hoe begin je een beweging? Hoe en waarom veranderen organisatievormen om bij de huidige tijd te passen?

Op deze avond staan nieuwe vormen van politiek organiseren, die passen bij mensen van nu, centraal. We laten ons inspireren door de vergelijking met organisatievormen uit het verleden — zowel vanuit eigen ervaring als vanuit nieuwe historische kennis. De aanleiding voor deze avond is een recent afgerond onderzoeksproject aan de Universiteit Leiden. Wat opviel was het enthousiasme van de 19e-eeuwer voor het nieuwe verschijnsel politieke organisatie. Door nieuwe mobilisatietechnieken konden burgers die tot dat moment buitenstaanders waren een vuist maken en zaken agenderen en veranderen. Datzelfde enthousiasme voor politieke organisatie was zichtbaar in de jaren ’60 en ’70 van de 20e eeuw.

Vanuit haar eigen ervaringen met organisatie en mobilisatie in de jaren ’60 en ’70, is feministe en oud-politicus Hedy d’Ancona bereid haar inzichten met ons te delen. Ook denkt ze mee over de toekomst van organisatie — in, maar vooral ook buiten de gevestigde politiek. Daarna zullen een aantal jonge organisaties en jongerenorganisaties in korte pitches hun visie geven op organiseren vandaag de dag.

Het doel van de avond is: samen nadenken over het belang van organiseren voor de democratie, en inspiratie opdoen voor toekomstige organisatievormen.

Over het onderzoeksproject

Het centrale thema van het NWO-project ‘The Promise of Organization’ is de evolutie van politieke organisatie in de 19e eeuw. De focus ligt op het enthousiasme, de argumentatie en concrete activiteiten van de organisatoren, maar ook op kritiek van tegenstanders van de moderne politieke organisatie.

Prof. dr Henk te Velde. hoogleraar Vaderlandse geschiedenis in Leiden, en dr Maartje Janse. hoofddocent bij dezelfde groep, leidden het project. Dr Anne Heyer en dr Geerten Waling waren tevens verbonden.

Programma:

  • 20.00 uur Welkom
  • 20.05 uur Maartje Janse over het onderzoeksproject naar enthousiasme voor organiseren in de 19e eeuw
  • 20.20 uur Gesprek Henk te Velde met Hedy d’Ancona over organiseren in de 20e eeuw
  • 20.50 uur Pitches organisaties met aansluitend debat met de zaal over organiseren in de 21e eeuw
  • 22.00 uur Einde, aansluitend Borrel

Praktische informatie:

  • Wanneer: Maandag 1 juli, 20:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
  • Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
  • Toegang: gratis, aanmelden via het online reserveringssysteem