Huis voor democratie en rechtsstaat

Opening inschrijving ProDemos voor Scholen 2018/2019

Maandag 16 april 2018, 00:01 uur

Op maandag 16 april 2018, vanaf 0.01 uur, kunnen scholen zich weer inschrijven voor de educatieve programma’s rond het Binnenhof in het schooljaar 2018/2019.