Huis voor democratie en rechtsstaat

College 3: Omgaan met de boze burger

Maandag 22 oktober 2018, 20:00 uur - 21:30 uur

Foto Ton Toemen/HH

Op maandag 22 oktober vindt alweer het derde college plaats in de collegereeks ‘Mijn woede is wet’. Dit keer geeft politiek antropoloog Nanke Verloo het college en kijken we naar de verschillende manieren om om te gaan met de boze burger. Waar heeft de democratie het meest aan?

Omgaan met de boze burger

Welke woede komt er eigenlijk op de politiek af en hoe beïnvloedt deze woede (lokale) politici en bestuurders? Hoe kun je het beste reageren op woede én wat werkt in welke situatie?

Tijdens deze avond staat het openbaar bestuur centraal en kijken we naar verschillende handelingsrepertoires waarmee we kunnen omgaan met boze burgers. Vooral lokale professionals zoals ambtenaren, welzijnswerkers en politieagenten komen dagelijks in contact met boze burgers. Zij hebben dus behoefte aan een constructief handelingsrepertoire.

Hoe we dit het beste kunnen doen is echter niet alleen van belang voor leden van het openbaar bestuur. Ook gewone burgers en de samenleving als geheel zijn erbij gebaat om goed te kunnen omgaan met mensen die boos zijn. Als burgers boos worden en hun woede uiten in het publieke domein, bijvoorbeeld op straat of in de media, krijgt namelijk iedereen daar mee te maken. We kijken in dit college daarom specifiek vanuit een ‘we’-perspectief, omdat het niet alleen aan bestuurders of het openbaar bestuur is om met boze burgers om te gaan, maar aan ons allen.

Kan woede de democratie te versterken?

In dit college draaien we de boel om. In plaats van boosheid en andere emoties te benaderen als iets wat we in bedwang moeten houden, gaan we kijken hoe we die emoties om kunnen zetten in iets positiefs. Wat vertellen de emoties van burgers ons over de huidige staat van de samenleving? Geven zij wellicht inzicht in verborgen verhalen? En hoe kunnen we daar vervolgens beter mee omgaan?

Natuurlijk moet er ook worden nagedacht over waar de grenzen liggen. Wat voor uitingen aan boosheid zijn toelaatbaar en waar wordt de grens overschreden? Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk gaat Nanke Verloo in op de theorie van ‘mediation’ om alternatieve handelingsrepertoires aan te bieden. Deze handelingsrepertoires kunnen een oplossing zijn om de boosheid van burgers om te zetten tot een middel om de democratie juist te versterken.

Nanke Verloo

Foto Petja Buitendijk

Nanke Verloo is politiek antropoloog en werkzaam als universitair docent in Urban Planning aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar promotieonderzoek onderzocht zij hoe burgers, professionals en politici omgaan met lokaal conflict en ontwikkelde zij een theorie om de kansen van conflict te duiden. Meer informatie over Nanke Verloo is te vinden op haar website.

 

Praktische informatie

  • Wanneer: Maandag 22 oktober, 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
  • Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
  • Toegang: De toegangskosten zijn € 5,- voor dit college, incl. koffie/thee. Aanmelden kan via ons online reserveringssysteem.

Meer weten over de reeks als geheel? Bekijk dan de overzichtspagina van de collegereeks ‘Mijn woede is wet’.