Huis voor democratie en rechtsstaat

College 2: De burger of de koopman? Burgerschap, economie en ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs

Maandag 19 november 2018, 20:00 uur - 21:30 uur
Burgerschap verslag college 1

Het tweede college in de collegereeks ‘Democratie en burgerschap: van wetenschap tot in de klas’ wordt op maandag 19 november gegeven door socioloog Herman van de Werfhorst. Deze avond kijken we naar de rol van het Nederlandse onderwijsstelsel. Wat gaat er goed en wat kan er verbeterd worden?

Het Nederlands onderwijsstelsel

De samenleving verwacht meerdere dingen van het onderwijsstelsel: het voorbereiden op de arbeidsmarkt, het socialiseren van zelfstandige burgers en het bevorderen van sociale mobiliteit. Maar is het Nederlandse stelsel goed ingericht om deze uitkomsten te bevorderen?

In deze lezing zal professor Herman van de Werfhorst laten zien waar het Nederlandse stelsel staat in vergelijking met andere landen wat betreft de link tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, het bieden van gelijke kansen, en het socialiseren van actieve burgers.

Het Nederlandse stelsel lijkt bijzonder goed te zijn ingericht voor de economische waarde van het onderwijs. Onderwijsbeleid is ook duidelijk die kant op bewogen de laatste decennia. Echter, op het terrein van burgerschap en gelijke kansen gaat het in Nederland een stuk minder goed.

Het college wordt gemodereerd door Jerome Scheltens.

Herman van de Werfhorst 

Herman van de Werfhorst is professor Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, directeur van het Amsterdam Centre for Inequality Studies, en voorzitter van de Programmacommissie van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Daarnaast is hij medeverantwoordelijk voor het Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen (ADKS). Van de Werfhorst was recentelijk betrokken bij het International Civic and Citizenship education Study (ICCS 2016). Momenteel geeft hij leiding aan een onderzoek gefinancierd met een Vici-beurs van NWO naar onderwijsongelijkheid in landenvergelijkend perspectief.

Praktische informatie

  • Wanneer: Maandag 19 november, 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
  • Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
  • Toegang: De colleges zijn gratis toegankelijk, maar alleen na aanmelding. Aanmelden kan via ons online reserveringssysteem.

Meer weten over de reeks als geheel? Bekijk dan de overzichtspagina van de collegereeks ‘Democratie en burgerschap: van wetenschap tot in de klas‘.