Huis voor democratie en rechtsstaat

NECE-Conferentie in Brussel (en online)

Donderdag 28 oktober 2021 - Vrijdag 29 oktober 2021

NECE conferentie 2021

Networking European Citizenship Education (NECE) is een netwerk van Europese organisaties die activiteiten organiseren om burgerschapseducatie te bevorderen. ProDemos is een van de leden van dit netwerk. Het doel van NECE is om internationale discussie te bevorderen over belangrijke onderwerpen op het terrein van ‘civic education’.

Jaarlijks houdt NECE een conferentie. Dit jaar vindt deze plaats op donderdag 28 en vrijdag 29 oktober 2021. Deze conferentie is hybride en dus ook vanachter je computer te volgen.

Het thema is ‘Committed to change! Reimagining the future of citizenship education in Europe’. Centraal staat de toekomst van burgerschap, democratie en samenleving en de rol van burgerschapseducatie. Hoe kan onderwijs burgers voorbereiden en betrekken bij nieuwe vormen van participatie? Hoe gaat burgerschapseducatie om met digitalisering en duurzaamheidsissues? Door de COVID-19-pandemie zijn oude en nieuwe uitdagingen zichtbaar geworden voor politiek, economie en samenleving. Sociale ongelijkheid, polarisatie van het openbare leven en machtsongelijkheid winnen terrein op regionaal, nationaal en internationaal niveau. De kloof tussen arm en rijk is groter geworden, populistische en antiwetenschappelijke bewegingen zijn gegroeid en de door de mens veroorzaakte klimaatverandering zet zich voort. Hoe kan burgerschapseducatie een agenda bepalen en zich voorbereiden op de toekomst, wetende dat de volgende crisis zal komen.

De conferentie is gericht op docenten maatschappijleer/burgerschap en andere geïnteresseerden en professionals op dit terrein. Deelname aan de conferentie is gratis. Meld je aan voor deze conferentie

Conferentie 2020

Programma: Reconnecting in a post-pandemic world

Bekijk de webinars, workshops en discussiepanels van de conferentie in 2020 terug:
Live stream 2020 – NECE – Networking European Citizenship Education, Europe