Huis voor democratie en rechtsstaat

Midden-Oosten beleid: De kansen en keuzes voor Nederland

Woensdag 7 juni 2017, 17:15 - 18:30 uur

nieuwspoortIedere maand wordt in Nieuwspoort een gemodereerd actualiteitendebat gehouden tussen wetenschap, politiek en media. Deze maand een debat met Sadet Karabulut (Tweede Kamerlid SP), Martijn Kitzen (voormalig militair en politicoloog), Jan Gruiters (directeur van PAX) en Paul Brill (Volkskrant-journalist). 

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Zesdaagse Oorlog plaatsvond, een conflict tussen Israël en haar Arabische buurlanden dat tot op de dag van vandaag een stempel drukt op de problematiek in de regio.

Moet Nederland zich actief mengen in conflicten in het Midden-Oosten? De nieuwe regering zal zich moeten buigen over deze vraag. Europese landen en de VS proberen al jaren om door middel van militaire en civiele interventie vrede en stabiliteit terug te brengen in de regio. Tot nu toe met weinig effect.

Heeft het wel zin om te interveniëren? En zo ja, wat zou dan het beleid van Nederland en de EU moeten zijn? Waar is zowel deze regio als Europa het meest bij gebaat? Hoe kan Nederland bijdragen aan stabiliteit en democratisering in het Midden-Oosten op de lange termijn?

Het debat staat onder leiding van Max van Weezel.

Het actualiteitendebat is een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en het Filmhuis Den Haag.

Dit actualiteitendebat wordt georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD), PAX en het Grote Midden-Oosten Platform.

joint-logos-with-extra-logo-option-2

Praktische informatie