Huis voor democratie en rechtsstaat

MeetUp Burgerschap VO

Donderdag 26 april 2018, 15:00 uur - 17:00 uur

Het burgerschapsonderwijs staat hoog op de politieke agenda. Diverse recente onderzoeken hebben laten zien dat meer aandacht voor burgerschapsvorming noodzakelijk is. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een aanpassing van de sectorwet die de burgerschapsopdracht beschrijft. Bovendien denkt het ontwikkelteam Burgerschap van Curriculum.nu na over een leerlijn burgerschapsonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. ProDemos nodigt u uit om samen met vier experts de ‘grote opdrachten’ voor democratieonderwijs en leerlingenparticipatie in het voortgezet onderwijs te formuleren. Deze brengen we na de MeetUp onder de aandacht van beleidsmakers en het ontwikkelteam van Curriculum.nu.

Bent u leraar en betrokken bij het burgerschapsonderwijs? Of lerarenopleider of schoolleider met een burgerschapsvisie? Doet u onderzoek naar burgerschap, democratieonderwijs of leerlingenparticipatie? Bent u beleidsmatig betrokken bij het burgerschapsonderwijs? En wilt u meepraten over de richting van het burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs? Meld u dan aan voor de MeetUp Burgerschap VO in Den Haag bij ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.

Praktische informatie

  • Donderdag 26 april 2018
  • Van 15 tot 17 uur. Inloop vanaf 14.30 uur en na afloop is er een borrel.
  • Doelgroep:  betrokkenen bij burgerschapsonderwijs in het voorgezet onderwijs.

Aanmelden
Aanmelden is gratis en kan via ons reserveringssysteem. Inschrijven kan tot en met woensdag 18 april 2018.

Programma MeetUp Burgerschap 26 april
14.30 – 15.00 Inloop met koffie en thee
ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
15.00 – 15.10 Welkom door Eddy Habben Jansen, directeur van ProDemos
15.10 – 16.00 Pitches
De inleiders delen uitkomsten uit onderzoek en/of praktijkervaringen en zullen een aanzet voor een  ‘grote opdracht’ voor het burgerschapsonderwijs formuleren.

1. Isolde de Groot
Isolde de Groot is Universitair Docent aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ze heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar scholierenverkiezingen en houdt zich al geruime tijd bezig met narratief leren binnen het democratisch burgerschapsonderwijs.

2. Hessel Nieuwelink
Hessel Nieuwelink is lerarenopleider maatschappijleer en onderzoeker op gebied van burgerschapsonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar het democratisch burgerschap van jongeren en de rol van school bij de stimulering daarvan.

3. Jeroen Bron
Jeroen Bron is leerplanontwikkelaar en als SLO- expert op het gebied van burgerschap betrokken bij Curriculum.nu. Hij doet onderzoek naar leerlingparticipatie als aspect van democratisch burgerschap en de toepassing daarvan op het curriculum op klasniveau.

4. Dennis de Vries
Dennis de Vries is trainer voor De Vreedzame School. Hij begeleidt scholen bij de invoering van het concept De Vreedzame School en werkt voor Stichting Vreedzaam. Deze stichting richt zich op de implementatie van Vreedzame Wijken in het land.

16.00 – 16.45

Dialoogtafels

Elke inleider werkt met een groep deelnemers aan het verder aanscherpen en aanvullen van een ‘grote opdracht’  voor het burgerschapsonderwijs.

16.45 – 17.00 Presenteren van de ‘grote opdrachten’ aan vertegenwoordigers van OCW en Curriculum.nu.
17.00 – 18.00 Borrel

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Coen Gelinck: c.gelinck@prodemos.nl.