Huis voor democratie en rechtsstaat

Klimaatakkoord: dromen, drammen of dralen? Praat mee op 12 maart!

Tip
Dinsdag 12 maart 2019, 20:00 uur - 21:30 uur
Politiek Café maart klimaatakkoord foto door Marcel Krijgsman/Hollandse Hoogte

Wat betekent het Klimaatakkoord voor jou? Op 13 maart komt de doorrekening van de plannen uit het Klimaatakkoord naar buiten. Op dinsdagavond 12 maart bespreken we de keuzes en consequenties alvast met o.a. Donald Pols, directeur van Milieudefensie.

Klimaat centraal

Het klimaat staat in het middelpunt van de belangstelling. Scholieren maken zich zorgen om hun toekomst en de klimaatspijbelaars spoorden politici begin februari aan om haast te maken met een ingrijpender klimaatbeleid. Ook de uitspraken van de rechter in de zaak-Urgenda dwingen de regering tot meer actie. Politici staan verschillend in het debat, de een wil zo snel mogelijk zoveel mogelijk klimaatmaatregelen, de ander wil ingrijpende maatregelen trager invoeren en weer een ander wil de lasten bij het bedrijfsleven leggen. Ze verwijten elkaar te drammen, te dromen of te dralen.

Wat betekent het Klimaatakkoord?

In december presenteerden Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, en minister Wiebes van Klimaat het Klimaatakkoord, met daarin 600 maatregelen om in 2030 de helft minder CO2 te gaan uitstoten in Nederland. Op verzoek van het kabinet analyseren het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau de afspraken uit het akkoord en rekenen ze de conceptmaatregelen door. De uitkomsten hiervan worden op woensdag 13 maart openbaar, een week voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen.

Veel mensen vragen zich af wat het akkoord voor hen, en voor hun portemonnee, gaat betekenen. Veel gehoorde maatregelen, zoals het overgaan op de elektrische auto, minder vlees eten of korter douchen, hebben betrekking op wat mensen zelf kunnen doen. Maar zet dat wel zoden aan de dijk? En ontlopen het bedrijfsleven en de land- en veeteelt hierin niet hun verantwoordelijkheid? Hoe moeten de lasten worden verdeeld en hoe urgent zijn die maatregelen?

In het ProDemos Politiek Café van 12 maart, aan de vooravond van het uitkomen van de doorberekening van het Klimaatakkoord, spreken we over deze zorgen en vragen.

Welke keuzes liggen er op tafel, en welke consequenties hebben deze? Wat is er nodig voor politiek Den Haag om stappen vooruit te zetten, ook gezien de afspraken in het regeerakkoord en de internationale gemeenschap? En, met de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht, op welke manier kunnen provincies bijdragen aan het klimaatbeleid van de regering?

Sprekers

Te gast in het Politiek Café zijn:

  • Donald Pols, directeur van Milieudefensie
  • Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren
  • Sebastiaan Rood, klimaatactivist

Het Politiek Café staat onder leiding van Victor Vlam en Iftin Abokor.

Houd deze pagina of onze social media in de gaten, we maken snel meer sprekers bekend.

Praktische informatie

  • Wanneer: dinsdag 12 maart 2019, 20.15 – 21.45 uur
  • Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
  • Toegang: gratis, aanmelden via ons online reserveringssysteem

Logo Democratie in Debat voor politieke bewegingDemocratie in Debat

Het Politiek Café is onderdeel van Democratie in Debat, een debatreeks over de politieke actualiteit. Democratie in Debat is een samenwerkingsverband van ProDemos, Filmhuis Den Haag, het Montesquieu Instituut en Internationaal Perscentrum Nieuwspoort. Elke maand organiseren zij in politiek Den Haag het Actualiteitendebat, Film & Debat en het Politiek Café.