Huis voor democratie en rechtsstaat

College 3: Klasklimaat: Het omgaan met controversiële onderwerpen in de klas

Maandag 26 november 2018, 20:00 uur - 21:30 uur
Burgerschap verslag college 1

Tijdens het derde college op maandag 26 november 2018 kijken we dit keer samen met professor Ellen ClaesDiversion en Hessel Nieuwelink  naar de praktijk. Hoe maak je controversiële onderwerpen bespreekbaar in de klas? En wat doet dat met het klasklimaat?

Het klasklimaat

In dit college kijken we samen met Ellen Claes naar de wetenschappelijke literatuur over klas- en schoolklimaat. Hierbij zal zij ingaan op het belang van een open discussieklimaat voor burgerschapsonderwijs. Ellen publiceerde in 2018 een tekst die beschrijft hoe een participatief schoolklimaat kan bijdragen tot het politiek engagement van tieners. Een ander artikel van haar beschrijft hoe gesprekken over politieke onderwerpen al dan niet bijdragen tot het verhogen van tolerantie ten opzichte van migranten. Want is dit een oplossing om vooroordelen tegen te gaan? En vergroot dit het sociaal en politiek vertrouwen? In dit college zal zij dieper ingaan op haar recente werk en aanbevelingen formuleren voor de praktijk.

Hierna vertelt Diversion, vanuit hun ervaringen in de praktijk, over het bespreekbaar maken van controversiële onderwerpen in de klas. Vervolgens is er een interactief programma, waarbij het publiek kan stemmen over een aantal controversiële stellingen. Daarna bespreekt een panel deze stellingen en is er ruimte voor vragen uit het publiek.

Dit college wordt gemodereerd door Jerome Scheltens.

Ellen Claes

Ellen Claes is lid van het Centrum Voor Politicologie en hoofddocent en programmadirecteur van de Specifieke Lerarenopleiding Maatschappijwetenschappen en Filosofie aan faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven. Binnen de specifieke lerarenopleiding doceert ze het vak burgerschapsvorming en ze is tevens verantwoordelijk voor de stage, wat een zeer intensief contact impliceert met middelbare scholen en scholieren in Vlaanderen.

Deze sterke betrokkenheid op het onderwijsveld in Vlaanderen wordt gekoppeld aan een internationale samenwerking en oriëntatie. Dit blijkt onder andere uit haar doctoraat “Schools and Citizenship Education. A Comparative Investigation of Socialization Effects of Citizenship Education on Adolescents.” en het co-promotorschap van de international Civic and Citizenship Education study (ICCS 2016), waar ze tevens als onderzoekscoördinator voor optreedt. Ellen is promotor van drie doctoraatsbursalen die rond burgerschap en educatie werken.

In haar publicaties kijk ze onder andere naar de relatie tussen schoolkenmerken, burgerschapscompetenties en democratische attitudes. Haar huidige interesse situeert zich op het domein van de vakdidactiek door meer bepaald te focussen op hoe activerende werkvormen kunnen bijdragen tot een betere ontwikkeling van burgerschapscompetenties bij jongeren.

Het panel

  • Diversion is een bureau voor maatschappelijke innovatie. Diversion ontwikkelt concrete oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Met hun programma’s helpen zij organisaties in de publieke en private sector in te spelen op de voortdurende veranderingen in de samenleving en zo hun maatschappelijke impact te vergroten. Ook pionieren zij met eigen initiatieven die bijdragen aan een betere toekomst.
Sprekers Diversion – Heleen Cousijn & Vivianne Goedhart

 

  • Hessel Nieuwelink is lerarenopleider maatschappijleer en onderzoeker op het terrein van burgerschapsonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam.
    Hij promoveerde op onderzoek naar democratische burgerschap van jongeren. Zijn onderzoek richt zich nu op de manieren waarop het behandelen van controversiële onderwerpen in de klas bij kan dragen aan het burgerschap van leerlingen, belemmeringen die leraren ervaren bij het lesgeven over burgerschap en hoe onderwijs over democratie vormgegeven kan worden.

 

Praktische informatie

  • Wanneer: Maandag 26 november, 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
  • Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
  • Toegang: De colleges zijn gratis toegankelijk, maar alleen na aanmelding. Aanmelden kan via ons online reserveringssysteem.

Meer weten over de reeks als geheel? Bekijk dan de overzichtspagina van de collegereeks ‘Democratie en burgerschap: van wetenschap tot in de klas‘.