Huis voor democratie en rechtsstaat

Hoe werkt rechtsbescherming in de Europese Unie?

Dinsdag 16 februari 2021, 16:30 uur - 18:00 uur

Hof van Justitie van de Europese Unie

De Europese Unie maakt regels over heel veel onderwerpen, zoals sociaal recht, consumentenbescherming, milieurecht, asiel en migratie en landbouw. Daarnaast zijn er ook EU-Verdragen en het Handvest van de grondrechten van de EU, die burgers ook veel rechten geven. Zo is er het recht op vrijheid van godsdienst en het verbod op discriminatie.

Als burgers of ondernemingen een van die rechten willen afdwingen, zelfs tegen Nederlandse wetgeving in, kunnen ze terecht bij een Nederlandse rechter. Die kan het geding zelf oplossing, maar stelt vaak ook veel (prejudiciële) vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Die vragen gaat vaak over de geldigheid of over de interpretatie van EU-regels.

In dit event leggen we uit hoe het Hof van Justitie van de Europese Unie werkt. Hoe worden rechters benoemd? In welke taal spreken ze? Welke beslissingen nemen ze? En we gaan ook in op de wisselwerking met de Nederlandse rechtspraak. Wanneer stellen Nederlandse rechters vragen aan het Hof? En hoe gaan zij om met de arresten van het Hof?

Bij het Event is uiteraard tijd en ruimte voor jullie vragen. Ook voor vragen over eventuele carrière- en stagemogelijkheden bij het Hof van Justitie van de EU en de Nederlandse rechtspraak.

Sprekers

  • Stefaan van der Jeught, persvoorlichter bij het Hof van Justitie voor de EU en docent Europees recht vaan de Vrije Universiteit Brussel.
  • Aniel Pahladsingh, Europees recht jurist bij de Raad van State en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam.

Victor Vlam modereert het event.

Aniel Pahladsingh
Stefaan van der Jeught
Victor Vlam

 

Praktische informatie

  • Wanneer: dinsdag 16 februari 2021 van 16.30 tot 18.00 uur
  • Waar: Online
  • Aanmelden: Aanmelden is niet nodig. Hou het Facebook Event van ELSA Leiden in de gaten.

Dit evenement wordt georganiseerd door EDIC Den Haag en ELSA Leiden.