Huis voor democratie en rechtsstaat

Europa College 4 door Adriaan Schout: Het nieuwe Europa

Maandag 24 juni 2019, 20:00 uur - 21:30 uur
Mensen stappen in een blauw-gele trein

Collegereeks Europa: het land waarin we wonen

Europa is al lang het land waarin we wonen. De vraag is hoe we omgaan met het onderdeel zijn van Europa. Hoeveel of hoe weinig Europa willen we? Over de invulling van die vraag gaat ‘Europa: het land waarin we wonen’, de nieuwe collegereeks Europa van ProDemos.

We beschouwen Europa breed, met de rol die Europa de komende vijf jaar wil spelen, maar ook smal, als we bespreken hoe Europa zichtbaar is in Nederland. In de andere twee colleges bekijken we wat de Europese burger beweegt en hoe democratisch de besluitvorming over grote thema’s als klimaat en migratie op Europees niveau verloopt.

Onze sprekers behandelen in deze collegereeks de Europese macht, maar ook de zaken die inwoners van Europa verbinden en scheiden. Hoe zien burgers de toekomst van Europa? Welke richting gaat de democratische besluitvorming in Europa op en hoe kan Europa effectief werken aan grote kwesties als migratie en klimaat? En: wat merken we van Europa in Nederland? Hoe en waar is de verwevenheid van Europa in Nederland zichtbaar?

College 4: Het nieuwe Europa

Dit is het laatste college uit deze college reeks. In dit college kijken we naar hoe Europa zal veranderen na de Europese verkiezingen.

De voorgaande colleges van deze reeks gingen in meer of mindere mate over een verdere Europese integratie. Het EU-klimaat in Nederland is gematigd. Recent nam de Kamer een motie met ruim twee-derde meerderheid aan, om de ‘Ever closer Union’ uit het Europese verdrag te halen. Dit typeert de tweespalt in de samenleving en de politiek. Met op de uitersten enerzijds de groep die veel méér Europa wil, en aan de andere kant degenen die Europa liever vandaag dan morgen willen verlaten. Echter, de gemiddelde nuchtere Nederlander beziet het, traditioneel, meer als realistisch: het gaat om belangen en om macht.

In de afsluitende avond van de collegereeks wordt de huidige stand van de Europese integratie besproken: wat zijn de successen van de Commissie Juncker, wat kunnen we verwachten van de komende Commissie, en wat zijn de politieke Europese uitdagingen van onze huidige regering.

De Spreker: Adriaan Schout

Dit college wordt gegeven door Adriaan Schout, senior onderzoeker en coördinator Europa bij het Instituut Clingendael. Schout combineert onderzoek en advies over Europese bestuursvragen voor nationale en Europese instellingen. Hij heeft gewerkt aan projecten die onder meer betrekking hadden op het EU-voorzitterschap, de integratie van de EU en de verbetering van de EU-regelgeving.

Praktische informatie:

  • Wanneer: maandagavond 24 juni, 20.00-21.30 uur
  • Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
  • Opzet: 45 minuten college, 45 minuten vragen uit de zaal
  • Toegang: gratis, aanmelden via het online reserveringssysteem is verplicht.

Overige colleges in deze reeks

Tomas Vanheste – College 1
Mendeltje van Keulen – College 2
Frank Vandenbroucke – College 3

Overzicht hele Collegereeks