Huis voor democratie en rechtsstaat

HerfstRaad

Woensdag 23 oktober 2019, 09:30 uur - 16:30 uur

Na het succes van de ZomerRaad organiseren ProDemos en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden tijdens het komend najaarsreces de HerfstRaad. De HerfstRaad is een inspirerende dag om u optimaal voor te bereiden op de begrotingsbehandelingen die na het najaarsreces plaatsvinden.

In het ochtendgedeelte besteden we aandacht aan het begrotingsproces en de mogelijkheden om als raadslid invloed uit te oefenen op de gemeentefinanciën. Daarbij besteden we speciale aandacht aan jeugdzorg en krijgt u handvatten om zicht te krijgen op jeugdzorg.

In de middag gaan we vooral aan de slag met debatvaardigheden. U krijgt inzicht in het voeren van een goed politiek debat en overtuigd een standpunt innemen.

Voor wie?

De HerfstRaad is bedoeld voor raadsleden. Het programma is extra interessant voor fractievoorzitters en woordvoerders financiën, maar ook voor ‘gewone’ raadsleden is een leerzaam en inspirerende dag!

Praktische informatie

  • Datum: Woensdag 23 oktober
  • Locatie:  Stadhuis Amersfoort, Stadhuisplein 1
  • Tijd:   09:30 tot 16:30 uur
  • Kosten: gratis

Aanmelden

De HerfstRaad zit al vol; aanmelden is daarom niet meer mogelijk.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over de HerfstRaad, dan kunt u contact opnemen met Nanette Kistemaker via n.kistemaker@prodemos.nl en Gerhard Brunsveld, via gerhard.brunsveld@raadsleden.nl.