Huis voor democratie en rechtsstaat

Grondwetdag 24 maart

Zaterdag 24 maart 2018, 11:00 uur - 15:45 uur

Den Haag, 20170325, Grondwetdag met o.a. rondwandelingen rond het binnenhof met Maarten Feteris en Ronald Plasterk

Loop op zaterdag 24 maart het Grondwetpad met Wim Deetman, Theo Groeneveld en Wim van de Camp!

Op de Grondwetdag 2018 bieden we gratis wandelingen aan langs het Grondwetpad, onder leiding van bijzondere gidsen. Dit jaar zijn dat op vrijdag 23 maart Piet Hein Donner, Pauline Krikke en Ewoud Irrgang. Op zaterdag 24 maart zijn dat Wim Deetman, Theo Groeneveld en Wim van de Camp.

Grondwetwandeling

Den Haag is het hart van onze democratische rechtsstaat. Minder bekend is dat de Grondwet een belangrijke rol speelt in de geschiedenis van veel plekken in Den Haag. Wat heeft bijvoorbeeld de Gevangenpoort te maken met de scheiding der machten? Wat is de achtergrond van het Binnenhof? Waar staat de Grondwetbank?

De Grondwetwandeling staat onder leiding van een prominent en een rondleider van ProDemos. De Grondwetwandeling duurt op zaterdag ongeveer een uur en een kwartier. De wandeling begint in het Bezoekerscentrum van ProDemos op de Hofweg 1 in Den Haag.

De Grondwetwandelingen zijn om 11.00 uur, 12.15 uur en 13.30 uur.

 

Over de rondleiders

  • Wim Deetman 
    Drs. dhr. Deetman nam in 2015 afscheid als lid van de Raad van State, nadat hij de wettelijk daarvoor bepaalde maximumleeftijd van 70 jaar bereikte. Daarvoor was hij onder andere burgemeester van de gemeente Den Haag, voorzitter van de Tweede Kamer, staatssecretaris en minister van onderwijs en wetenschappen en twaalf jaar lid van de Tweede Kamer
  • Theo Groeneveld
    Mr. dhr. Groeneveld is sinds 2012 raadsheer bij de Hoge Raad, waar hij eerder al advocaat-generaal was. Daarvoor bekleedde mr. Groeneveld onder andere de functies van lid van de Raad voor de Rechtspraak en vicepresident van het hof in Den Haag.
  • Wim van de Camp
    Mr.ing. van de Camp is jarenlang politiek actief geweest voor de Tweede Kamerfractie CDA. Nu is hij lid van het Europees Parlement waar hij namens het CDA deel uitmaakt van de fractie van de Europese Volkspartij (EVP)

Over Grondwetdag

Vier de verjaardag van de Grondwet mee met de Raad van State

Op 29 maart 2014 bestond de Grondwet precies 200 jaar. Reden voor een goot feest, dat iedere vijf jaar herhaald gaat worden. In de tussenliggende jaren vieren we de verjaardag van de Grondwet natuurlijk ook, zij het minder grootschalig. We organiseren Grondwetwandelingen onder begeleiding van ‘prominenten’ en een scholierenevenement. Want de Grondwet is ondanks zijn 204 jaar nog springlevend.

Tijdens de jaarlijkse viering van de Grondwet staat steeds een instelling uit de Grondwet centraal. In eerdere jaren waren dit de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de Eerste Kamer. In 2018 is dat de Raad van State.

De Raad van State

De Raad van State is de onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur. Daarnaast is het de hoogste bestuursrechter van het land. Tijdens Grondwetdag 2018 staat vooral de adviserende rol van de Raad van State centraal. De Raad van State toetst alle wetsvoorstellen die bij de Tweede Kamer worden ingediend op juridische en wetstechnische kwaliteit en op kwaliteit van beleid. Na die toetsing brengt de Raad van State een advies uit. Op grond van het advies kan het wetsvoorstel nog worden aangepast, of de toelichting daarbij. Zo is het ook mogelijk dat de regering het advies van de Raad van State naast zich neerlegt.