Huis voor democratie en rechtsstaat

Griffiersdag

Vrijdag 1 februari 2019, 10:00 uur - 16:00 uur
Griffiers Griffiersdag 2019

In samenwerking met de Vereniging van Griffiers (VvG) organiseert ProDemos op vrijdag 1 februari 2019 een dag voor griffiers. Tijdens deze dag bespreken we relevante ontwikkelingen in het vakgebied, met extra aandacht voor educatie en participatie, en de rol die de griffier kan hebben om de politieke betrokkenheid onder alle inwoners, van jong tot oud, te vergroten.

‘De griffier als motor van de lokale democratie’

Veel colleges van B en W hebben de ambitie om burgers meer te betrekken bij besluitvorming. Tegelijkertijd weten we dat mensen die weinig opleiding hebben gehad vaak niet gaan stemmen. Andere kiezers willen juist vaker meepraten over beleid en wetgeving. Hoe kan de gemeenteraad/griffier de participatie stimuleren en daarbij ook rekening houden met de diversiteit van burgers? Wat werkt en wat niet voor welke doelgroep?

Programma

 • 10.00 Inloop
 • 10.30 Welkomstwoord
 • 10.40 Panelgesprek: de griffier en democratisch burgerschap
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 Eerste ronde workshops
 • 14.15  Tweede ronde workshops
 • 15.30 Borrel

Sprekers

De panelleden zijn Sonny Spek (fractievoorzitter en oprichter van DURF Katwijk), Toon Dashorst (griffier in Groningen) en Julien van Ostaaijen (universitair docent bestuurskunde).

In het panelgesprek gaan de panelleden met de zaal in discussie over de rol van griffiers bij burgerschapseducatie en participatie. Daarnaast is er ruimte om voorbeelden te bespreken.

Workshops en presentaties

In de eerste ronde kunnen de deelnemers kiezen uit drie thematische sessies:

 • Gesprek over diversiteit en inclusiviteit in de gemeente – Jelmer van der Zee (ProDemos) en Froukje Gaasterland (Atria)
 • Preview onderzoekresultaten naar visie raadsleden over meer zeggenschap burgers) – Daan de Bruijn (Movisie) 
 • Betrekken van mensen met een beperking – Stichting Ieder(in)

In de tweede ronde hebben de deelnemers de keuze uit deze drie actieve onderdelen:

 • Wandeling ‘Politieke moorden’ in Den Haag
 • Bezoek aan de Raad van State
 • Workshop Democracity (spel & uitleg over de organisatie en de mogelijkheden)

NB: Zie onderaan deze pagina voor toelichtingen op de inhoud van de workshops.

Praktische informatie & aanmelden

Datum: 1 februari 2019
Tijd: 10:00 – 16:00 uur
Plaats: ProDemos, Hofweg 1A, Den Haag

De toegang is gratis. U kunt zich online aanmelden via de website van de VvG

Neem voor vragen of suggesties contact op met Nanette Kistemaker (n.kistemaker@prodemos.nl).

 


Toelichting bij de workshops en presentaties

Eerste ronde:

Gesprek over diversiteit en inclusiviteit in de gemeente – Jelmer van der Zee (ProDemos) en Froukje Gaasterland (Atria)
Diversiteit is belangrijk voor het creëren van draagvlak, draagt bij aan de kwaliteit van de besluitvorming en vergroot het gevoel van representatie en herkenbaarheid. Maar hoe divers samengesteld zijn gemeenteraden eigenlijk op dit moment?

Sinds een aantal jaar organiseert ProDemos samen met gemeenten de cursus Politiek Actief om bewoners te informeren over politiek en hen te enthousiasmeren om politiek actief te worden. In 2019 gaat ProDemos deze trainingen aanbieden met speciale aandacht voor diversiteit. Hoe kunnen gemeenten meer inwoners met andere achtergronden bereiken om politiek actief te worden? Atria – Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis heeft een advies opgesteld hoe we een grotere diversiteit van deelnemers kunnen bereiken. Daarmee bedoelen we diversiteit met betrekking tot gender, met specifieke aandacht voor vrouwen met een migratie-achtergrond, jongeren en laagopgeleiden. In de workshop zal Atria dit advies presenteren en gaan we met elkaar in gesprek gaan over diversiteit in de politiek. Wat kunnen we doen om diversiteit te vergroten, wat werkt en wat niet?

Preview onderzoekresultaten naar visie raadsleden over meer zeggenschap burgers – Daan de Bruijn (Movisie)
Hoe ervaren raadsleden de invloed van inwoners en wat vinden ze daar eigenlijk van? Om dit uit te zoeken hebben de Vereniging van Raadsleden, Movisie en ProDemos in samenwerking met de Technische Universiteit Delft een enquête onder raadsleden gehouden. Door middel van deze enquête willen we inzichtelijk krijgen hoe en in hoeverre inwoners invloed uitoefenen op raadsleden − en daarmee op de gemeentelijke besluitvorming.

In deze sessie presenteren Movisie en ProDemos de voorlopige eerste resultaten.

Betrekken van mensen met een beperking – Stichting Ieder(in)
Stichting Ieder(in) staat voor een menselijke samenleving. Een samenleving waarin mensen met een beperking of chronische ziekte naar vermogen kunnen meedoen op alle levensterreinen. Maar hoe zorg je er als gemeente voor dat inwoners met een beperking ook betrokken zijn? Hoe bereik je deze doelgroepen? En hoe zorg je ervoor dat ze kunnen participeren?

Ieder(in) heeft meerdere handreikingen geschreven en gemeenten ondersteund om met dit thema aan de slag te gaan. In deze workshop gaat Wouter Bolier van Ieder(in) met u in gesprek hoe je als gemeente inwoners kunt bereiken en ervoor kunt zorgen dat iedereen mee kan doen.

Tweede ronde:

Wandeling ‘Politieke moorden in Den Haag’
Debatterende Kamerleden, ministers met dikke dossiers onder de arm en de premier in het Torentje: zo kent u het politieke centrum van Den Haag waarschijnlijk vooral. Maar wist u dat zich op en rond het Binnenhof ook heel wat minder bedaarde momenten in de geschiedenis hebben afgespeeld? Ontdek verrassende verhalen over deze historische plek tijdens een avondrondleiding over politieke moord en doodslag uit het verre en meer recente verleden.

Wie was Johan van Oldenbarnevelt eigenlijk en waarom werd hij onthoofd op het Binnenhof? Hoe zat het ook weer met de gebroeders De Witt? En wat gebeurde er in Den Haag na de moord op LPF-leider Pim Fortuyn in 2002?

Bezoek aan de Raad van State
Het bezoek bestaat uit een rondleiding door Paleis Kneuterdijk en een gesprek met een jurist van de Raad van State.

In 1816 kocht koning Willem I Paleis Kneuterdijk als huwelijksgeschenk voor zijn zoon (de latere koning Willem II) en diens Russische vrouw Anna Paulowna. Het paleis, ontworpen door de Franse architect Daniël Marot, bleef in koninklijk bezit tot koningin Wilhelmina het paleis in 1937 verkocht. Het gebouw kreeg daarna diverse bestemmingen. In 1982 nam de Raad van State zijn intrek in het pand. Sinds de verbouwing stelt de Raad van State groepen in de gelegenheid om een deel van het paleis te bekijken. Hoogtepunten van de rondleiding zijn de voormalige Balzaal van het koninklijk paar en de Gotische zaal waar koning Willen II zijn kunstwerken tentoonstelde.

Workshop Democracity
Democracity is een interactief spel waarmee gemeenten op toegankelijke wijze de deuren openzetten voor alle basisscholen. Kinderen uit groep 7 en 8 uit het basisonderwijs (of leerlingen van het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs) maken via dit educatieve spel kennis met democratische besluitvorming.

Tijdens deze workshop kunt u zelf ervaren hoe Democracity werkt. Een ProDemos- begeleider neemt u mee in het spel en vertelt over de organisatie en mogelijkheden van Democracity.