Huis voor democratie en rechtsstaat

Griffiedag 2022

Vrijdag 25 november 2022

Helaas zitten de plekken voor deze Griffiedag helemaal vol. De aanmelding is daarom gesloten.

Op vrijdag 25 november 2022 vindt de Griffiedag plaats op het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. Een inspirerende en informatieve dag voor griffiers en medewerkers van de griffie. Dit jaar zijn daarnaast ook communicatiemedewerkers, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden van harte welkom! De dag wordt gevuld met diverse lezingen en tijd (en een afsluitende borrel) om met collega’s ideeën uit te wisselen.

Op deze pagina vind je meer informatie over deze dag.. Hopelijk tot 25 november!

Praktische informatie:

  • Wanneer: Vrijdag 25 november 2022
  • Waar: Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag
  • Tijd: Inloop vanaf 10.30 uur. Inhoudelijk programma 11.00 uur tot 16.30 uur. Afsluitend vindt er een borrel plaats.
  • Aanmelden: Via het aanmeldformulier onderaan deze pagina

De Griffiedag wordt in samenwerking met de Vereniging van Griffiers georganiseerd. 

Het programma

10.30 uur Inloop  11.00 uur Opening Griffiedag
11.10 uur Politiek is grenzenwerk*12.30/12.45 uur Lunchpauze** 13.45 uur Gezag herwinnen*15.15 uur Pauze
15.30 uur Atlas van Afgehaakt Nederland*16.30 -18.00 uur Borrel

* Zie info in alinea hieronder.
** Tijdens de lunchpauze kun je wanneer je dit wil mee met een rondleiding door het gebouw.

NB Tijden onder voorbehoud

Programmaonderdelen

Politiek is grenzenwerk – het stileren van politieke strijd.Martin Schulz, Nederlandse school voor Openbaar Bestuur

De gemeentelijke politiek is de afgelopen jaren veranderd. De omgangsvormen worden ruwer en aanspreekvormen persoonlijker. Dat maakt de vraag actueel wat goede politieke omgangsvormen zijn en hoe die in gemeenteraden kunnen worden gerealiseerd. De Nederlandse school voor Openbaar Bestuur (NSOB) heeft onderzoek gedaan in de gemeente Sittard-Geleen wat resulteerde in het essay Politiek is grenzenwerk: Over de stilering van politieke strijd in de gemeente(raad van) Sittard-Geleen. Martin Schulz, werkzaam als co-decaan en adjunt-directeur bij de NSOB, vertelt op de Griffiedag over het onderzoek en de bevindingen en gaat in gesprek over politieke omgangsvormen en hoe de politiek daarin zichzelf kan begrenzen.

Gezag herwinnen: over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur. Raad voor het Openbaar Bestuur

In november presenteert de Raad voor het Openbaar Bestuur zijn signalement Gezag herwinnen: Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur. Hierin stelt de Raad vast dat het gezag van de overheid onder druk staat, onder andere doordat de overheid te weinig bekwaam, betrouwbaar en betrokken is, en het gezag dus steeds minder waard is. Bovendien presenteert de Raad een agenda voor herstel, die de komende tijd samen met burgers, bestuurders, politici, ambtenaren en maatschappelijke organisaties verder vorm moet krijgen.

De centrale vraag tijdens dit onderdeel op de Griffiedag is dan ook: wat denk jij dat er nodig is om de gezagswaardigheid van de overheid te herstellen? Bij de beantwoording van die vraag staan we in het bijzonder stil bij de rol die de griffie kan spelen bij het herwinnen van gezag.

Atlas van Afgehaakt Nederland – Hoe houden we onze gemeenten bij elkaar, de kernen, de wijken, de inwoners? René Cuperus, Cultuurhistoricus en publicist

In de Atlas van Afgehaakt Nederland verkennen René Cuperus en Josse de Voogd hoe maatschappelijke verschillen tussen mensen neerslaan op de ‘electorale kaart’ van Nederland. Ze laten zien hoe – vaak gestapelde – verschillen in opleidingsniveau, inkomen en gezondheid zich vertalen in sociaal-culturele voorkeuren en politieke keuzes en hoe die over het land zijn verdeeld. Feitelijke of gevoelde maatschappelijke deprivatie kan ertoe leiden dat mensen ‘afhaken’ van het traditionele bestel. Ze hebben minder vertrouwen in de politiek, stemmen niet (meer) of kiezen voor, wat de auteurs noemen, ‘buitenstaanderspartijen’ aan de flanken. Cuperus gaat tijdens de Griffiedag in op de vraag wie er afhaken, waar en waarom.