Huis voor democratie en rechtsstaat

Griffiedag 2021

Vrijdag 5 november 2021, 10:45 uur - 16:00 uur

Foto: Stadhuis van Utrecht, door Ryan van Leeuwen

De Griffiedag van ProDemos komt er weer aan: een inspirerende en informatieve dag voor griffiers en medewerkers van de griffie. Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 besteden we aandacht aan hoe gemeenten inwoners kunnen motiveren om actief te worden in de lokale democratie. Dit jaar vindt de Griffiedag plaats in het stadhuis van Utrecht, op vrijdag 5 november 2021.

Het programma

Hieronder vind je het programma. Op de dag zelf kun je je voor specifieke onderdelen intekenen in de twee rondes.

10.45 uur: Inloop

11.00 uur:  Welkomstwoord Eric Stokkink (directeur ProDemos)

11.15 uur: Inspiratielezing Stijn Sieckelinck + Q&A
In tijden van crisis, racisme, ongelijkheid en populisme, komen mensen sneller tegenover elkaar te staan. Dit geldt nog meer voor kinderen en jongeren. Jongeren hebben veel redenen om bezorgd te zijn. Denk aan het woonbeleid, de coronamaatregelen en het klimaat. Hoe ga je daarmee om als gemeente?  Stijn Sieckelinck gaat in op deze vraag en meer tijdens zijn inspiratielezing.

12.30 uur:  Lunch

13.30 uur:  Workshops en presentaties ronde 1 

 • Zaal 1: Resultaten vier jaar Democratie in Actie (Ministerie van Binnenlandse Zaken)
  Democratie in Actie is in het leven geroepen om de lokale democratie te versterken, vernieuwen en verbinden, in het licht van de vele nieuwe uitdagingen waar decentrale overheden voor staan. Nu het huidige programma eind 2021 eindigt wordt tijdens de workshop een inkijk gegeven in de successen en verbeterpunten voor de lokale democratie.
 • Zaal 2: Workshop laaggeletterdheid (Stichting Lezen & Schrijven)
  “2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven.”. Wat houdt dit eigenlijk in? En wat betekent dit voor burgerparticipatie en meedoen aan verkiezingen? Wat kun je doen om deze mensen te bereiken én te betrekken? In deze workshop krijg je onder andere concrete handvaten om laaggeletterde inwoners zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn
 • Zaal 3: Politiek Actief worden (ProDemos)
  Hoe stimuleer je inwoners van jouw gemeente om politiek actief te worden? Hoe maak je ze enthousiast voor het raadlidmaatschap? En hoe moedig je groepen aan, die vaak ondervertegenwoordigd zijn in gemeenteraden en -besturen, een actievere rol in te nemen? Tijdens de interactieve workshop Politiek Actief van ProDemos wordt dieper op deze vragen ingegaan.  


14.30 uur:
Pauze

15.00 uur: Workshops en presentaties ronde 2 

 • Zaal 1: Gedeelde Waarden (ProDemos)
  Achter de democratische waarden vrijheid, solidariteit en gelijkheid gaan verschillen schuil in de opvatting over wat democratisch en rechtvaardig is, waar de grenzen van vrijheid of tolerantie liggen en wat gelijkheid en solidariteit inhouden. ProDemos heeft een methodiek ontwikkeld om in gesprek te gaan over deze democratisch waarden in wijken en gemeenten waar veel diversiteit aanwezig is. Tijdens deze workshop zal Projectleider Brahim Fattah zijn ervaring delen en met de griffiers in gesprek gaan over diversiteit, het resultaat van de methodiek “Gedeelde Waarden” en hoe uiteenlopende opvattingen ruimte kunnen krijgen in onze democratie.
 • Zaal 2: Participeren met het Platform voor Publieke Dialogen (De Haagse Hogeschool)
  Het Platform voor Publieke Dialogen is een nog experimenteel nieuw platform waarmee bewoners en wijkprofessionals online een dialoog kunnen voeren over hun wijk. In deze workshop wordt verteld over hoe het platform tot stand is gekomen uit een onderzoeksproject en gaan de deelnemers een online dialoog voeren op het platform (neem dus je laptop mee!). 
 • Zaal 3: Best Practices Burgerparticipatie (Griffie Gemeente Utrecht)
  In deze workshop bespreken deelnemers met elkaar concrete manieren om vanuit de griffie de participatie van burgers te versterken. Deelnemers wisselen ideeën uit en bespreken elkaars initiatieven op dit gebied, zoals programma’s voor scholen, het spel ’60 seconds’ en een aangepaste versie van de cursus Politiek Actief.

16.00 uur:  Afsluiting

Praktische informatie:

 • Wanneer: Vrijdag 5 november 2021
 • Waar: Stadhuis van Utrecht
 • Tijdstip: Van circa 10.45 uur tot 16.00 uur
 • Aanmelden: via het aanmeldformulier onderaan deze pagina

Let op:

 • Tijdens de Griffiedag maken we gebruik van de CoronaCheck-app. Met deze app kun je en coronatoegangsbewijs laten aanmaken in de vorm van een QR-code. Hiermee bewijs je dat je gevaccineerd, negatief getest bent of dat je eerder corona hebt gehad. Als je geen coronatoegangsbewijs kunt voorleggen dan kun je helaas niet deelnemen aan de Griffiedag. 
 • Tevens is, wegens het coronavirus, het aantal deelnemers waar we plek voor hebben onder voorbehoud. Wij hopen uiteraard iedereen een plekje te kunnen geven. Mocht dit helaas niet lukken dan selecteren wij de deelnemers op basis van wie het eerste zich ingeschreven heeft. Houd je mail daarom goed in de gaten.

 

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor de Griffiedag