Huis voor democratie en rechtsstaat

Global State of Democracy

Donderdag 16 november 2017, 09:30 uur - 11:15 uur

Op donderdag 16 november 2017 vindt bij ProDemos de presentatie plaats van het rapport ‘Global State of Democracy’, uitgebracht door het International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Het International IDEA geeft een periodieke publicatie uit over de Wereldwijde Staat van de Democratie (Global State of Democracy). Als voornaamste onderbouwing is een democratie-index ontwikkeld, die een analyse biedt van democratische ontwikkelingen in 155 landen tussen 1975 en 2015. Het Global State of Democracy rapport biedt daarnaast een doorwrocht overzicht van wereldwijde democratische trends en ontwikkelingen van het moment. Tot slot beoogt het rapport politiek en beleidsmakers te helpen bij het vormgeven van hun democratie.

Weerbare democratie

De eerste editie van het Global State of Democracy rapport draagt het thema ‘weerbare democratie’ en analyseert hoe democratieën het hoofd kunnen bieden aan snel veranderende geopolitieke en economische ontwikkelingen. De index concludeert dat ondanks de tumultueuze geopolitieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren, democratie wereldwijd relatief stabiel is gebleven en zelfs sterker is geworden. Ondanks uitdagingen, is de staat van de democratie vandaag de dag veel gezonder dan velen denken.

 

Programma

09:30 uur Inloop en registratie

10:00 uur Welkomstwoord door Eddy Habben Jansen, Directeur ProDemos

10:10 uur Presentatie van het Global State of Democracy rapport door Yves Leterme, Secretaris-Generaal van International IDEA, voormalig Premier van België.

10:30 uur Key-note response: reflectie op de rol van de democratie in Nederland.

10:45 uur Publieksdiscussie

11:15 uur Afsluiting en koffie

Over het International IDEA

Het International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) is een intergouvernementele organisatie die wereldwijd democratisering ondersteunt. International IDEA richt zich via vergelijkend onderzoek en politieke dialoog op ondersteuning van democratische hervorming op nationaal en internationaal niveau.

Praktische informatie

  • Wanneer: Donderdag 16 november 2017, 10.00-11.15 uur (inloop en registratie vanaf 09.30 uur)
  • Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
  • Toegang: Gratis, aanmelden via het online registratiesysteem is verplicht